Historisk arkiv

Klynger for økt konkurransekraft

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Næringsminister Monica Mælands innlegg ved lanseringen av nytt klyngeprogram i regi av IN, SIVA og Norges Forskningsråd, Oslo, 18. juni 2014

*Sjekkes mot framføring*

Kjære alle sammen,

Tusen takk for invitasjonen til å offentliggjøre de nye Arena-, NCE- og ikke minst de første GCE prosjektene.

Som vi har hørt her i dag har vårt nasjonale klyngeprogram hatt stor betydning:
• for bedriftene i klyngene,
• for utvikling av miljøenes og regionenes innovasjonskraft og attraktivitet,
• og dermed for utvikling av norsk næringsliv.

Nå vet jeg forventningene er store når det nye nivået GCE også opprettes.

Både i regjeringserklæringen og gjennom statsbudsjettet har denne regjeringen vist at vi har tro på arbeidet med klyngene.
Dette er et viktig virkemiddel. Og tilbakemeldinger fra bedriftene viser at de ser nytten av vår klyngesatsing.
Ikke minst bekreftes dette av det store antallet næringsmiljøer som søker om å tas opp i programmet.

Norsk næringsliv er fremragende og i verdensklasse på noen områder.
Samtidig har vi utfordringer, blant annet med kostnadsnivået.

Det betyr at vi må være et skritt foran våre konkurrenter på områder som innovasjon, kompetanse og attraktivitet.
Klyngeprosjektene viser at det fullt mulig å være i front om man samarbeider på en fornuftig måte.


Jeg er glad for at vi i dag tar opp helt nye prosjekter i klyngeprogrammet.
I tillegg er det andre prosjektet som tar steget opp til et nytt nivå.

Jeg vet at det har vært hard konkurranse, med mange konkurrenter.
Jeg vet også at det har vært en omfattende prosess i utvelgelsen.
Søknadene er vurdert av programledelsen med de tre eierne Siva, Forskningsrådet og Innovasjon Norge.

Videre har flere ekspertpanel gitt sine vurderinger, før programrådet, også med eksterne medlemmer, har tatt den endelige beslutningen basert på objektive faglige kriterier.

Jeg er føler meg trygg på at det er de beste prosjektene som er plukket ut. Jeg vil benytte anledningen til å takke for det grundige arbeidet som er nedlagt.

***

Og så; øyeblikket alle har ventet på.
Offentliggjøringen av hvilke nye klyngeprosjekter som blir tatt opp i klyngeprogrammet som har fått navnet «Norwegian Innovative Clusters»:

Jeg begynner med Arena-prosjektene:

Det første Arena-prosjektet er en klynge fra Stavanger/Rogaland med rundt 40 aktører som arbeider innenfor et svært viktig område, nemlig Velferdsteknologi.
Med større bedrifter i tett samarbeid med små og mellomstore bedrifter, offentlige aktører, FOU og andre relevante samarbeidspartnere anses dette klyngeprosjektet godt rustet til å realisere sitt mål: å utvikle en innovativ klynge som lykkes i å kommersialisere velferdsteknologi.
Jeg vil be representanter for Arena velferdsteknologi å komme fram for å motta bekreftelse på at de er et Arena-prosjekt fra 2014.

***

Neste klynge som blir et Arena-prosjekt kommer fra Innlandet, med Raufoss som hovedbase.  Arena i4plastics består av 20 små og store bedrifter og kompetanseaktører innen plastbearbeidende industri, slik navnet antyder.

Formålet med i4plastics er å styrke den globale konkurransekraften og markedsposisjonen til deltagerbedriftene gjennom samarbeid om kunnskapsbasert innovasjon og kompetanseutvikling innen material- (plastrelatert) og verktøyteknologi. Her ser jeg for meg mange spennende innovasjonsprosjekter i tiden som kommer

Jeg vil be representanter for Arena I4plastics å komme fram for å motta bekreftelse på at de er et Arena-prosjekt fra 2014.
***
Så er det hyggelig å ta turen nordover, nesten så langt vi kommer.
Arena Arktisk Vedlikehold er en ung og voksende næringsklynge i Hammerfestregionen, etablert med bakgrunn i petroleumsaktiviteten i Barentshavet.
Arena-prosjektet har som formål å styrke klyngens samarbeid og konkurransekraft i et stadig voksende petroleumsmarked.

Det er et økende antall bedrifter og ansatte i vedlikeholds- og modifikasjonsarbeid i regionen, og med erfaring fra bl.a reparasjons- og vedlikeholdstjenester for fiskeindustrien har miljøet en god kjernekompetanse innenfor arktiske løsninger.

***

Jeg vil be representanter for Arena Arktisk Vedlikehold å komme fram for å motta bekreftelse på at de er et Arena-prosjekt fra 2014.

Det fjerde nye Arena-prosjektet er en spennende representant for de nye kreative næringene: Norwegian Fashion Hub – Moteklyngen i Oslo.
De har som ambisjon å bidra til at norsk motedesign blir en internasjonalt anerkjent merkevare. 

Klyngeprosjektet er bygget rundt et partnerskap med 19 aktører; bedrifter, FoU- og utdanningsinstitusjoner og utviklingsaktører. 
Disse skal samarbeide for å forsterke kompetansegrunnlaget, stimulere nyetableringer og innovasjonskraften og forsterke næringens omdømme og posisjon, nasjonalt og internasjonalt.

Jeg vil be representanter for Norwegian Fashion Hub å komme fram for å motta bekreftelse på at de er et Arena-prosjekt fra 2014.

***

Dette var de nye Arena-prosjektene i år.
Men det gis også kontraktsforlengelse for to Arena-prosjekter som har hatt en svært positiv utvikling i de tre årene de har vært en del av Arena-familien. Disse anses å ha et godt potensial for videreutvikling i 2 nye år.

De to prosjektene er:

• Arena Lønnsomme Vinteropplevelser som er en reiselivsklynge i Nord Norge, og har bidratt bl.a. til en større økning av overnattingsdøgn på vinterstid i regionen.

• Videre forlenges Arena Smart Water Cluster, som har hatt spennende utviklingsprosjekter innen konseptet «Smart Water Communities».

Disse to klyngene er ikke tilstede her i dag, men vi sender dem våre gratulasjoner og gir dem en applaus.

***

Da går vi videre til neste nivå; Norwegian Centres of Expertise.
NCE er tilbudet til klynger som har en sterk nasjonal posisjon og som har utviklet et modent klyngesamarbeid.

Først ut som nytt NCE er en klynge på Vestlandet, nærmere bestemt Stord og Sunnhordaland. Der finner vi NCE Maritime CleanTech.

Klyngen har blitt støttet gjennom Arena i 3 år og utviklet seg til et veldrevet klyngeprosjekt med et økende antall samarbeidsprosjekter.
Dette er en maritim klynge som satser på grønn teknologi i en bransje hvor miljøutfordringene er store.

De har som mål å bli en verdensledende klynge innenfor energi effektive og miljøvennlige løsninger for maritim sektor.

Jeg vil be representanter for NCE Maritime CleanTech å komme fram for å motta bekreftelse på at de er et NCE prosjekt fra 2014.

***

Så har jeg gleden av til å ta turen til Bergen.
Jeg har over tid sett et økende samarbeid mellom mediebedriftene her, samt mange spennende nye virksomheter innenfor medieområdet.
Mye har spunnet ut av Arena-prosjektet MediArena.
Klyngen har større ambisjoner og ønsker å ta en nasjonal posisjon og bidra til utvikling av visualiserings- og media produkter som teknologisk verdensklasse.

Det er med glede jeg vil be representanter for NCE Media å komme fram for å motta bekreftelse på at de er et NCE prosjekt fra 2014.

***

Til slutt er vi kommet til Global Centres of Expertise; klyngenes «Mesterliga». Vi vil gjennom etableringen GCE-nivået heve ambisjonsnivået ytterligere for de klyngene som er kommet lengst -  klyngemiljøer med en global posisjon.  Dette vil være viktig for å kunne styrke konkurransekraften i fremtiden. Her er det kun de ypperste som når opp! 

Og kanskje ikke så overraskende skal vi nå til Møre.
Der finner vi GCE Blue Maritime.
Klyngen som har blitt støttet gjennom NCE, i form av NCE Maritime, har over tid bygget opp en global posisjon innenfor maritim sektor i tett samarbeid med forsknings- og utviklingsmiljøer.
Flere selskaper har lagt sine innovasjonssentre i klyngen, og det er bygget opp et fantastisk flott maritimt kunnskapssenter.
GCE Blue Maritime vil utvikle sin innovasjonsplattform ytterligere for å styrke sin globale posisjon som innovasjons- og kunnskapsmiljø.

Jeg vil be representanter for GCE Blue Maritime å komme fram for å motta bekreftelse på at de er GCE-prosjekt fra 2014.

Til slutt utpekes enda et GCE- prosjekt.
Denne gangen skal vi til et sterkt bedriftsmiljø på Sørlandet.
Denne klyngen har allerede i dag en veldig sterk global posisjon innenfor boreteknologi og -utstyr. Store internasjonale aktører har på dette fagfeltet konsentrert sin utvikling og kompetanse til Sørlandet, og har en imponerende markedsandel på verdensbasis på 70-90 prosent.
Sterke konkurrenter samarbeider gjennom klyngeprosjektet, samtidig som de trekker med seg de små aktørene.

Jeg vil be representanter for GCE NODE å komme fram for å motta bekreftelse på at de er GCE-prosjekt fra 2014.

***

Helt til slutt vil jeg bare få gratulere de nye prosjektene og til de som har fått opprykk!

Jeg ser frem til å følge det gode arbeidet deres videre.
Lykke til med godt klyngearbeid!

_***_

Til toppen