Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Krav for å kunne være allmennlege med rett til trygderefusjon

Turnustjeneste er ikke nødvendig for at leger utdannet i EØS-land skal kunne være allmennleger med rett til trygde­refusjon under veiledning. Helse- og omsorgsdepartementet har forskriftsfestet dette for å overholde EØS-avtalen.

For å bli godkjent allmennlege med rett til trygderefusjon i Norge kreves tre års veiledet tjeneste. Den første delen av veiledet tjeneste fås gjennom norsk turnustjeneste, eller tilsvarende praktisk tjeneste som i andre land anses som veiledet tjeneste. Deretter kan legene arbeide som fastleger eller legevaktsleger resten av treårsperioden, dersom de er under veiledning av en erfaren lege. De vil da ha rett til refusjon.

Frem til 1. mai 2014 har det blitt gjort unntak fra kravet om turnustjeneste som første del av den veiledede tjenesten. Disse legene har likevel måttet ha tre års veiledet tjeneste før de får allmennlegegodkjenning og selvstendig rett til trygderefusjon.

Dette unntaket fra krav om turnustjeneste eller lignende videreføres etter 1. mai 2014 for leger utdannet i andre EØS-land. Årsaken til videreføringen er at leger utdannet i andre EØS-land skal ha samme rett til å utøve yrket som norsk­utdannede leger med turnustjeneste. Det følger av EØS-avtalen og direktivet om yrkeskvalifikasjoner. Helse- og omsorgsdepartementet har søkt ESA om å få endret direktivet slik at turnustjeneste ikke lenger regnes som del av vår grunnutdanning. Det vil åpne for å kunne stille like praksiskrav til legene enten de har utdanning fra Norge, EØS-land eller fra land utenfor EØS. Forskriftens unntak fra turnuskravet er derfor ment som en midlertidig løsning frem til direktivet endres.

Forskriften slår også fast at leger som har inngått avtale om å være fastlege, inngått avtale om veiledning og søkt refusjon før 1. mai får godkjent sine veiledningsavtaler. Det betyr at de kan fortsette i sine stillinger som fastleger.

Unntakene vil innebære at ikke alle leger i Norge har bakgrunn fra turnustjeneste i både kommune og sykehus. Derfor stiller forskriften også krav om at minst seks måneder av den treårige veiledede tjenesten skal skje i sykehus.

Les forskrift om endring i forskrift om veiledet tjeneste for å få adgang til å praktisere som allmennlege med rett til trygderefusjon

Les mer om hva forskriftsendringen betyr på SAKs nettsider

Les brev til Legeforeningen, KS, fylkesmennene og de regionale helseforetakene

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter

Til toppen