Landbruks- og matministerens svar på skriftlig spørsmål nr. 491 fra stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp)

Beredskapslagring av matkorn

Til toppen