Landbruks- og matministerens svar på skriftlig spørsmål nr. 616 fra stortingsrepresentant Åsmund Aukrust (A)

Hva vil statsråden gjøre for at norske bønder og norske forbrukere skal være klar over at kraftforet til norske kyr er laget av palmeolje?

Til toppen