Løft for utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Mye aktivitet og dugnadsarbeid er lagt ned i de utvalgte kulturlandskapsområdene i Norge det siste året. Enkelte har også etablert ny næringsvirksomhet som er basert på verdier som ligger i områdene.

De 22 utvalgte kulturlandskapene er områder der bønder og andre grunneiere gjør en ekstra innsats for å ivareta kvalitetene i landskapet.  Innsatsen er basert på avtaler mellom grunneierne og staten. På statens side samarbeider landbruksmyndigheter og miljømyndigheter om satsingen og spleiser på finansieringen. Satsingen er basert på frivillige avtaler mellom staten og grunneierne. En forutsetning for å være utvalgt er at områdene skjøttes aktivt.

De utvalgte områdene får et løft gjennom ordningen, men tiltrekker seg også støtte og tilskudd fra andre. Dette skaper ny aktivitet og mulighet for ny næring.

Goarahat i Porsanger kommune
Goarahat i Porsanger kommune. Mye aktivitet og dugnadsarbeid er lagt ned i de utvalgte kulturlandskapsområdene i Norge det siste året. (Foto: Cecilie Hansen)
 
Til toppen