Vis hele kalenderen

21.10.2014

  • Maritim strategi

    Monica Mæland| Nærings- og fiskeridepartementet

    Næringsministeren ber om innspill til ny maritim strategi

    Monica Mæland inviterer til åpent høringsmøte om ny maritim strategi. Sted: Havforskningsinstituttet.