Vis hele kalenderen

20.05.2014

  • Næring for Klima

    Monica Mæland| Nærings- og fiskeridepartementet

    Monica Mæland holder innlegg på toppmøtet for Næring for Klima i Oslo.

    Næring for Klima er et samarbeid mellom Oslo kommune og næringslivet i osloregionen for å nå Oslos klimaambisjoner.