Norge innfører skjerpede restriktive tiltak mot Russland

Det ble i statsråd fredag 10. oktober vedtatt at Norge innfører skjerpede restriktive tiltak mot Russland som en reaksjon på landets fortsatt manglende vilje til å endre sin folkerettsstridige handlemåte i Ukraina.

Med vedtaket er Norges regelverk på linje med de skjerpede tiltakene EU innførte 12. september. Endringsforskriften som ble fastsatt fredag 10. oktober, trer i kraft straks.

Innføring av skjerpede restriktive tiltak mot Russland vil få enkelte konsekvenser for norsk næringsliv med virksomhet og planer om virksomhet i det russiske markedet.

For mer informasjon se;

Forskrift om endring i forskrift 15. august 2014 nr. 1076 om restriktive tiltak vedrørende handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet, uavhengighet og stabilitet

Kongelig resolusjon 

Utenriksdepartementets pressemelding av 23. september

Utenriksdepartementets pressemelding 10. oktober

Til toppen