Ny ekspedisjonssjef i Forsvarsdepartementet

Anders Melheim (42) er utnevnt til ny ekspedisjonssjef i Forsvarsdepartementets avdeling for økonomi og styring.

Anders Melheim ble utnevnt i statsråd fredag 29. august. Han tiltrer stillingen 8. september. Melheim er 42 år gammel og er utdannet diplomøkonom/bachelor fra Handelshøyskolen BI. Han har vært ansatt i Forsvarsdepartementet siden 1994, avbrutt av to år som stabssjef ved Forsvarets Logistikkorganisasjon i perioden 2009-2011. Melheim er i dag avdelingsdirektør med funksjon som leder av Kampflyprogrammet.

Avdeling for økonomi og styring har hovedansvaret for planlegging og utvikling av Forsvarets virksomhet, organisasjon og struktur innenfor den enkelte langtidsplanperiode. Videre skal avdelingen drive overordnet styring og kontroll av virksomheten i underlagte etater.

Dette innebærer blant annet ansvar for å konkretisere planer og budsjetter på tiltaksnivå for hele langtidsperioden, utarbeide forslag til budsjettprofil, kostnadsanalyser for det kortere og lenge perspektiv, moderniserings- og effektiviseringstiltak innenfor hver enkelt planperiode, utarbeide de årlige budsjetter med tilhørende iverksettingsdokumenter, styre Forsvarets investeringsvirksomhet fra beslutning om anskaffelsen er fattet, samt overordet styringsansvar for materiell- og EBA-forvaltning.

Anders Melheim tiltrer som ekspedisjonssjef i Forsvarsdepartementet fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Til toppen