Økte grenser for konsesjonsfri kyllingproduksjon

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug vil la bønder som driver med kylling få anledning til å ha større besetninger og flere dyr.

Om kort tid vil det bli sendt på høring forslag om å doble grensene for konsesjonsfri drift fra 140.000 til 280.000 slaktekyllinger pr år. Det blir tatt sikte på at endringene skal gis virkning fra inneværende år.

Samtidig vil det bli foreslått innstramming i regelverket for dyrevelferd i slaktekyllingproduksjonen.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug viser til at dette er en oppfølging av regjeringsplattformen, der det heter: Kvotebegrensninger og konsesjonsgrenser som hindrer utnyttelse av kapasitet i enkeltbruk og samdrifter må i størst mulig grad oppheves. Takene for maksimal produksjon heves først.

Bonden skal bestemme mer
- Regjeringen vil styrke landbruket gjennom forenkling av lover, regler og støtteordninger. Vi vil legge til rette for at bonden i størst mulig utstrekning skal gis anledning til å utvikle garden og bedriften slik hun og han ønsker. Jeg vil at den enkelte bonden skal bestemme mer og staten og organisasjonene mindre, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

- Det har vært en produktivitetsutvikling i kylling-bransjen som gjør det mulig å øke produksjonen innenfor nåværende anlegg, påpeker Listhaug. Samtidig har nye bygningsløsninger og tekniske løsninger redusert arbeidsforbruket vesentlig. – Større enheter og bedre utnytting av eksisterende anlegg vil gi lavere kostnader og gi grunnlag for lavere pris til forbruker, sier Sylvi Listhaug.

Tvungen deltid
- Mange som driver i denne bransjen er underlagt en slags form for tvungen deltid ved at de blir pålagt å drive i mindre omfang enn det de har muligheter for og er interessert i. Med de endringene som jeg nå foreslår, vil mange av disse få mulighet til å ha en arbeidsplass på garden, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

God dyrevelferd
Dagens regelverk gir allerede insitamenter for god dyrevelferd ved at dokumentert status med hensyn til dyrevelferd/husdyrmiljø i den enkelte besetning avgjør hvor stor maksimal dyretetthet det kan være.

- Regelverket vil nå bli strammet ytterligere inn slik at det vil være direkte lønnsomt for den enkelte bonde å ha en god dyrevelferd, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

Lov om regulering av svine- og fjørfeproduksjon
Etter lov av 16. januar 2004 om regulering av svine- og fjørfeproduksjon med tilhørende forskrifter kan ingen uten tillatelse (konsesjon) ha et større antall dyr enn det som er fastsatt i regelverket. Formålet er å spre produksjonen på flere enheter, slik at svin- og fjørfeproduksjon sammen med annen produksjon kan gi brukerfamiliene sysselsettingsgrunnlag, samt å holde en høy dyrevelferdsmessig standard.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug og  kyllingbonde Ove Byberg, Voll i Klepp
Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug og kyllingbonde Ove Byberg, Voll i Klepp (Foto: LMD)
 
Kyllingbonde Ove Byberg, landbruks- og matminister Sylvi Listhaur og stortingsrepresentantene Ingunn Foss og Sveinung Rotevatn.
Kyllingbonde Ove Byberg, landbruks- og matminister Sylvi Listhaug og stortingsrepresentantene Ingunn Foss og Sveinung Rotevatn. (Foto: LMD)
Til toppen