Overgangsordningen for kapitalkrav ved engasjementer med sentrale motparter videreføres

Finansdepartementet har i dag fastsatt endringsforskrift som viderefører overgangsordningen til og med 15. juni 2015.

Finansdepartementet fastsatte 13. november i år forskrift som åpner for at alle sentrale motparter frem til 15. desember 2014 kan anses for «kvalifiserte» iht. kapitalkravsforskriftens bestemmelser.

Overgangsordningen svarer til reglene som er vedtatt av EU-kommisjonen i forordning 591/2014.

Finansdepartementet har i dag fastsatt endringsforskrift som viderefører overgangsordningen til og med 15. juni 2015.

 

Les endringsforskriften

Til toppen