Markedsregulering i jordbruket

Pressebrief:

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug setter ned en arbeidsgruppe som skal gjennomgå dagens system for balansering av råvaremarkedene i jordbruket. Statsråd Listhaug og gruppens leder presenterer mandat og sammensetning av arbeidsgruppa, og vil redegjøre for arbeidet.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug setter ned en arbeidsgruppe som skal gjennomgå dagens system for balansering av råvaremarkedene i jordbruket. Statsråd Listhaug og gruppens leder presenterer mandat og sammensetning av arbeidsgruppa, og vil redegjøre for arbeidet.

Tid: Onsdag 5. mars kl 10.15.
Sted: Landbruks- og matdepartementet, Teatergt 9/R6, Oslo.
Kontaktperson: Ståle Norang. Tlf 41 43 80 11. 

Arbeidgruppen skal følge opp Sundvolden-erklæringen, der det står:  Regjeringen ønsker sterkere konkurranse i næringsmiddelindustrien, og vil derfor gjøre markedsregulatorordningen mer uavhengig av samvirkeorganisasjonene.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (FrP)
Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (FrP) (Foto: Torbjørn Tandberg)

 

 

Til toppen