Prosjektbank for kulturprosjekter

EØS-midlene

Hva har norske stavkirker og polske veilaltere til felles? Hvordan fungerer bibliotekene som flerkulturell møteplass? Svarene får du i den nye prosjektbanken for kulturprosjekter.

Fra prosjektbanken til Kulturrådet

Nasjonalbiblioteket, Riksantikvaren, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo og Fortidsminneforeningen er alle norske partnere i prosjektet som skal dokumentere polske veialtere og norske kirker.

Prosjektet er ett av mange kulturutvesklingsprosjekter som er finansiert gjennom EØS-midlene. Kulturrådet har nå samlet alle godkjente prosjekter i en egen prosjektbank.

     Gå til prosjektbanken

Andre prosjekter inkluderer filmfestivalene WATCH DOCS i Warszawa og Bergen Internasjonale filmfestival. Sammen samarbeider de om filmglede, kunnskap om menneskerettigheter og europeisk dokumentarfilm.

Seks norske bibliotek deltar i et prosjekt for å dele erfaringer om hvordan biblioteket kan formidle kunnskap om temaer som språk, religion, politikk, seksualitet i et flerkulturelt samfunn.

Banken kommer til å få stadig innskudd av nye prosjekter etterhvert som de godkjennes og kommer i gang.

Delta i prosjekter!
Og det er ikke for sent å bli med. Gjennom EØS-midlene støtter Norge kulturutveksling med en rekke av mottakerlandene i Sentral- og Sør-Europa. I øyeblikket er det lyst ut støtte til prosjekter i Portugal og Romania. Snart kommer det også utlysninger i Litauen og Tsjekkia.

     Les mer om utlysningene på Kulturrådets nettsider 

Til toppen