Priv. til red.

Rapport - kommunereform

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner tar i mot delrapport fra ekspertutvalget for kommunereform mandag 31. mars.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner tar i mot delrapport fra ekspertutvalget for kommunereform.

Tid:     Mandag 31. mars  kl 11.30 – 12.30
Sted:   Auditoriet, Akersgt. 59 

Regjeringen vil ha en kommunesektor som er tilpasset morgendagens utfordringer. Vi trenger større og mer robuste kommuner. Det er nødvendig både for å sikre innbyggerne gode tjenester i fremtiden og for å styrke lokaldemokratiet.

Ekspertutvalget er et fritt og eksternt utvalg, og har arbeidet selvstendig. Utvalget er satt sammen av erfarne forskere og praktikere, som til sammen representerer en allsidig og god kompetanse på hele kommunesektoren.

Ekspertutvalget sitt oppdrag til første delrapport
Ekspertutvalget skal på fritt faglig grunnlag foreslå prinsipper og kriterier for en ny kommuneinndeling. I den første delrapporten som overleveres til statsråd Jan Tore Sanner mandag 31. mars, har utvalget sett på hvilke kriterier som må være på plass for at kommunene skal løse de oppgaver de har i dag.

I mai legger Kommunal- og moderniseringsdepartementet frem en presentasjon av kommunereformen i en meldingsdel av kommuneproposisjonen. Vi vil invitere fylkesmenn og KS til å legge til rette for gode lokale prosesser. Det tas sikte på å legge frem en melding om nye oppgaver til større og robuste kommuner våren 2015.

Leder for utvalget Signy Irene Vabo, professor i statsvitenskap ved Høgskolen i Oslo og Akershus, presenterer delrapporten.

Pressekonferansen streames over regjeringen.no. Rapporten vil bli kunngjort på nett.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00