Rapport om personskader i Norge

Om lag 540 000 personer skades og rundt 2500 personer dør som følge av ulike skader i Norge hvert år. Dette kommer frem i en ny rapport fra Folkehelseinstituttet som for første gang viser en samlet oversikt over personskader i Norge. Landbrukssektoren er belastet med mange ulykker. Håndtering av store maskiner, store dyr og kjemikalier er viktige årsaker til alvorlige ulykker.

Om lag 540 000 personer skades og rundt 2500 personer dør som følge av ulike skader i Norge hvert år. Dette kommer frem i en ny rapport fra Folkehelseinstituttet som for første gang viser en samlet oversikt over personskader i Norge. Landbrukssektoren er belastet med mange ulykker. Håndtering av store maskiner, store dyr og kjemikalier er viktige årsaker til alvorlige ulykker.

Datamaterialet i rapporten er i hovedsak hentet fra Dødsårsaksregisteret, Norsk pasientregister og databasen for Kontroll og utbetaling av helserefusjoner.

Rapporten er et ledd i arbeidet med strategien Ulykker i Norge - Nasjonal strategi for forebygging av ulykker som medfører personskade 2009-2014. Totalt 11 departementer, herunder Landbruks- og matdepartementet, stiller seg bak denne strategien. Folkehelseinstituttet har laget rapporten på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, på vegne av departementsgruppa som følger opp strategien.

Til toppen