Regjeringen vil innføre fritt behandlingsvalg

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å styrke arbeidet med fritt behandlingsvalg og implementering av endringer i pasient- og brukerrettighetsloven med 17 millioner kroner.

- Fritt behandlingsvalg skal bidra til å redusere ventetider, øke pasientenes valgfrihet og stimulere til økt effektivitet i sykehusene. Regjeringens mål er å innføre dette i løpet av 2015. Det skjer først innen rusfeltet og psykisk helsevern. Pasienter med rett til behandling skal få muligheten til å få det uten å vente unødvendig lenge. Dette viser at vi er i gang med å gjennomføre ny politikk, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Helse- og omsorgsdepartementet tar sikte på å sende ut et høringsnotat om fritt behandlingsvalg før sommeren i år.

Alle pasienter skal få helsehjelp innenfor medisinsk forsvarlige frister. Med endringene i pasient- og brukerrettighetsloven som Stortinget har vedtatt, skal det ikke lenger være den enkelte pasient sitt ansvar å skaffe helsehjelp når fristen er utløpt. Nå er det sykehuset sitt ansvar å sørge for dette. Disse endringene i pasient- og brukerrettighetsloven trer i kraft i 2015.

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter

Til toppen