Selvportretter bak murene

EØS-midlene

Hun er tidligere prostituert og narkoman. I dag en anerkjent spansk fotokunstner. Med EØS-midler i ryggen har hun lært innsatte på Bredtveit fengsel å transformere smerte og følelser til kunst.

– Det var vanskelig å stå der alene og ta bildene. Men jeg kjenner meg igjen i bildet jeg har valgt ut. Jeg er ikke en trist person, og jeg tenker mye, sier Anne Pernille som er en av kvinnene som deltok på kurset i sommer.

Kamera, to lyskastere, en svart bakgrunn. Noen ord om bruk av selvutløseren. Fem bilder per deltaker. Vis dine følelser! Knips!

Det var instruksjonene Cristina Nuñez gav til de innsatte i Bredtveit fengsel i Oslo som hadde meldt seg på. Deretter forlot hun rommet og overlot kvinnene til seg selv.

– Jeg ønsker å involvere mennesker med ulike bakgrunnen i en kunstnerisk prosess med fokus på å omdanne følelser til kunst. Slik kan de slippe smertene og de vonde følelsene og se det vakre i sine egne selvportretter, oppdage sitt eget potensiale og se nye ting ved seg selv, sier Nuñez.

Hun er imponert over hvordan ledelsen ved fengselet har sett potensialet i prosjektet hennes og hvordan dette kan hjelpe de innsatte også i den tiden de oppholder seg innenfor murene.

Anne Pernille er klar på at hun gjennom prosjektet har lært mye om seg selv og de andre hun soner sammen med:

– Jeg har alltid sett på kunst som litt kjedelig, men har lært nå at et bilde er ikke bare et bilde. Det rommer så mye mer. Vi har fått jobbet mye med følelsene våre, og har måttet blottlegge oss for hverandre. Cristina var svært åpen om sitt eget liv og erfaringer, og det hjalp oss.

– Jeg er ikke en trist person, og jeg tenker mye, sier Anne Pernille om bildet hun valgte ut. Se de andre bildene i videoen. (Bilderettigheter: Cristina Nuñez)

Nuñez har hjulpet deltakerne med å se seg selv gjennom bildene. Deretter har de diskutert hverandres bilder i en felles gruppe. Deltakerne har så valgt ut ett bilde hver som best illustrerer de følelsene og historiene de bærer på. Bildene er gjengitt i videoen.

Fotokurset i Bredtveit fengsel er støttet av kulturutvekslingsprogrammet med Spania som Norge finansierer gjennom EØS-midlene. Det inngår som en del av det større EØS-middelfinansierte prosjektet «Kvinner bak kamera».

Prosjektet involverer i tillegg til Nuñez også den norske kunstneren Lotte Konow Lund og Oslo fotokunstskole. Tema er likheter og ulikheter mellom nord og sør i Europa, mellom menn og kvinner. Om følelser og sinn.

Sammen med andre bidrag skal selvportrettene av de innsatte på Bredtveit stilles ut på Oslo fotokunstskole fra fredag 29. august. Utstillingen skal senere vises i Madrid.

Til toppen