Slik blir fartsområdeutvalget

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Stadig færre skip seiler under norsk flagg langs kysten. Regjeringens nyutnevnte fartsområdeutvalg skal se på hvordan man kan snu utviklingen.

Det nye utvalget skal vurdere hvilke konsekvenser en eventuell oppmykning av fartsområdebegrensningene vil få. Det skal også vurdere innretningen på nettolønnsordningen, som regjeringen ønsker å lovfeste.

Professor Hans Jacob Bull ved Nordisk institutt for sjørett ved Universitetet i Oslo skal lede utvalget.

De resterende medlemmene er:
• Olav H. Lie, Landsorganisasjonen i Norge
• Olaug Sjursø, Næringslivets Hovedorganisasjon
• Rikke Lind, Fraktefartøyenes Rederiforening
• Karl Johan Bakken, Norges Rederiforbund
• Torkild Torkildsen, NHO Sjøfart
• Hilde Gunn Avløyp, Det norske maskinistforbund
• Jacqueline Smith, Norsk Sjømannsforbund
• Hans Sande, Norsk Sjøoffisersforbund

Første møte vil finne sted tirsdag 25. mars i Nærings- og fiskeridepartementets lokaler. Fartsområdeutvalget skal levere sin rapport til departementet innen 1. juli i år.

Les mer her