Slik kutter vi CO2 i Polen

EØS-midlene

Gjennom EØS-midlene hjelper Norge Polen med å redusere landets utslipp av CO2. Det skjer blant annet ved et av de største kraft- og varmeverkene i verden.

Gjennom EØS-midlene hjelper Norge Polen med å redusere landets utslipp av CO2. Det skjer blant annet ved et av de største kraft- og varmeverkene i verden.

En 20-minutters miljøvennlig busstur fra sentrum av Warszawa ligger kogenereringskraftverket Siekierki (samproduksjon av elektrisitet og varme) – det største anlegget i Europa og altså et av de største i verden.

Her har eierne med støtte fra EØS-midlene fått mulighet til å investere i ny dampturbin som skal fyres med biomasse istedenfor kull som i dag.

Når dette prosjektet avsluttes i slutten av neste år, vil anlegget slippe ut 227 600 tonn mindre CO2 per år. I tillegg vil utslipp av nitrogenoksid og svoveldioksid reduseres, som vil bedre luftkvaliteten i Warszawa, som i perioder på vinteren kan nå helseskadelige nivåer.

Dette er ett av flere større prosjekter innenfor den polske industrien som skal bidra til kutt i CO2-utslipp finansiert av EØS-midlene. Og potensialet er stort. Polen har en av de minst karboneffektive økonomiene i Europa, ifølge en rapport fra Verdensbanken.

     Les mer: Rapport fra Verdensbanken

Polen har redusert sine CO2-utlipp de siste tjue årene, særlig gjennom nedlegging av gammel tungindustri fra kommunisttiden.  Landet har samtidig store kullforekomster, og kull står for over 85 prosent av energiproduksjonen. Dette gjør at kraftindustrien alene slipper ut 150 millioner tonn CO2 i året.

I tillegg til industrien settes det også snart i gang en rekke prosjekter i offentlige bygg. Med norsk støtte skal skoler, sykehus og andre offentlige bygg over hele Polen skal «termomoderniseres» for å spare energi. I tillegg til å være bra for klimaet, sparer polske kommuner strøm- og fyringsutgifter som kan brukes på andre velferdstiltak.

Det EØS-middelfinansierte energieffektiviseringsprogrammet i Polen er på rundt 1,2 milliarder kroner.

     Les mer: Mer informasjon om programmet

 

Til toppen