Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Statssekretær Bjørnestad til Brussel om differensiert arbeidsgiveravgift

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Mandag 26. mai reiser statssekretær Paal Bjørnestad til Brussel for å fortsette arbeidet for å få gjennomslag for Norges synspunkter om differensiert arbeidsgiveravgift. - Regjeringen har hele tiden forsøkt å påvirke utfallet på en slik måte at det blir best mulig for Norge. Det arbeidet fortsetter når jeg på mandag møter vise-generaldirektør Koopmann i Europakommisjonen, sier statssekretær Paal Bjørnestad.

Tema for møtet med Kommisjonen er forholdet mellom EUs retningslinjer for regionalstøtte og EUs nye forordning for gruppeunntatt statsstøtte, som ble vedtatt 21. mai. Dette har betydning for reglene for differensiert arbeidsgiveravgift i Norge. De sentrale temaene i møtet er tolkningen av sektorunntakene i retningslinjene for regionalstøtte, samt hvilket handlingsrom Norge har for kompenserende tiltak for å avhjelpe de uheldige konsekvensene av disse unntakene.

Europakommisjonen og ESA har vedtatt nye retningslinjer for regional statsstøtte, som gjelder fra 1. juli 2014. De nye retningslinjene er endret, og dette får betydning for ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. Norge har derfor notifisert endringer i gjeldende ordning. For å kunne gjennomføre de nødvendige endringene som følge av de nye retningslinjene, må Stortinget endre vedtaket om arbeidsgiveravgift før 1. juli i år. De nye reglene får virkning fra samme tidspunkt.

6. juni legger Finansdepartementet fram en egen proposisjon for Stortinget om endringene i ordningen.