Stor interesse for å grøfte i Møre og Romsdal

Bønder i Møre og Romsdal har fått løyvt over 3,5 millioner kroner i tilskotsmidlar til drenering av tidlegare grøfta jord. Dette utløyser samla investeringar på over 20 millioner kroner til desse arbeida og det vil føre til fornya drenering på ca 3500 dekar.

Bønder i Møre og Romsdal har fått løyvt over 3,5 millioner kroner i tilskotsmidlar til drenering av tidlegare grøfta jord. Dette utløyser samla investeringar på over 20 millioner kroner til desse arbeida og det vil føre til fornya drenering på ca 3500 dekar.

Det er stor interesse for å ta vare på jorda rundt om i fylket, ved å grøfte om att jordbruksjord. Den snøfattige og ganske tørre vinteren har gitt gode arbeidsforhold for grøftegraving, og mange har utnytta dette.

Dreneringsgrøfter Abelvik i Skodje
Dreneringsgrøfter Abelvik i Skodje (Foto: Arnold Hoddevik)
Til toppen