Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Stortingsmelding om pressestøtte

Regjeringen legger i dag frem en stortingsmelding om pressestøtten for Stortinget. I stortingsmeldingen foreslår departementet å innføre et statisk tilskuddstak på 40 mill. kroner per medieselskap per år fra 2015.

- Pressestøtten er en rammestyrt ordning. Dersom noen få enkeltaktører gis en stor del av rammen, vil det bli mindre igjen til andre. Dette ønsker jeg å motvirke ved å innføre et statisk tilskuddstak på 40 mill. kroner, sier kulturminister Thorhild Widvey.
- Et slikt tilskuddstak vil legge til rette for at midlene som inngår i produksjonstilskuddet ikke blir for skjevt fordelt, fortsetter statsråden.

Det statiske tilskuddstaket kommer i tillegg til et allerede gjennomført dynamisk tilskuddstak knyttet til 40 prosent av mottakernes driftskostnader.

Kulturdepartementet har tidligere foreslått å senke opplagsgrensen for nummerén- og alenemedier fra 6000 til 4000. Disse avisene har, sett under ett, de siste årene hatt et positivt resultat før tilskudd. Departementet har likevel konkludert med at eksisterende opplagsgrense bør opprettholdes. Dette er derfor ikke omtalt særskilt i meldingen.

- I dagens situasjon, med fallende papiropplag og et mer utfordrende annonsemarked, vil det være risikabelt å foreta endringer i tilskuddsordningen som gjør disse avisene mer sårbare, sier kulturministeren.

St. meld. 20 (2013-2014): Produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier

Til toppen