Sylvi i Sør-Trøndelag

- Mannen min handler i de butikkene som har mjølk fra Røros-meieriet, var landbruks- og matminister Sylvi Listhaug sin melding da hun besøkte Rørosmat. Listhaugs program i Sør-Trøndelag omfattet ellers besøk på et sauebruk, en gard med Inn På Tunet-virksomhet, Grilstad fabrikker og NTNU.

– Mannen min handler i de butikkene som har mjølk fra Røros-meieriet, var landbruks- og matminister Sylvi Listhaug sin melding da hun besøkte Rørosmat. Listhaugs program i Sør-Trøndelag omfattet ellers besøk på et sauebruk, en gard med Inn På Tunet-virksomhet, Grilstad fabrikker og NTNU. 

F.v. Trond  Lund, Rørosmeieriet, Mikael Forselius, og Kristin Bendixvold, Rørosmat  

– Rørosmat er et forbilde for resten av landet. Dere har historiene, dere er flinke til å samarbeide. Det skjer mye i Norge på lokalmat, men ingen andre har kommet så langt som dere i Rørosmat, sa Sylvi Listhaug til f.v. Trond  Lund, Rørosmeieriet, Mikael Forselius og Kristin Bendixvold, Rørosmat. – Dere er opptatt av å framheve og videreutvikle de spesielle kvalitetene og fordelene ved norsk mat, i stedet for å bekymre seg for mye om konkurransen utenfra, sa landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

Sauebøndene Camilla Fyhn og Arild Foros på Nordstu Digre i Singsås

Sauebøndene Camilla Fyhn og Arild Foros på Nordstu Digre i Singsås var fornøyd med at kvalitetstilskuddet på lam har økt fra 280 til 500 kroner, men var bekymret for rovdyrproblemene. – Vi skulle gjerne brukt beitemarkene nær garden, men her er det veldig mye ulv, gaupe, bjørn og jerv, meldte de til  landbruks- og matministeren. Det var en bekymring Listhaug delte. – Det er viktig å holde rovdyrtrykket nede. Blant annet vil miljø- og klimaministeren nå starte et prosjekt der det skal åpnes for åtejakt og bruk av lys for å effektivisere uttaket av jerv, opplyste Sylvi Listhaug.

På Haugen gård i Melhus fortalte Fritz Arne Haugen

På Haugen gård i Melhus fortalte Fritz Arne Haugen om det møysommelige arbeidet med å bygge opp en Inn På Tunet-gard, som spesielt gir tilbud til ungdomsskole-elever.  – Nå har vi endelig fått 10-årskontrakt med Melhus kommune, opplyste han. – Dette er et veldig bra tiltak. Det er ikke alle som finner seg til rette i skolen, de trenger mer praktisk tilrettelegging, sa Listhaug, som også pekte på at Inn På Tunet kan gi gode tilbud også innen barnevern og eldreomsorg.

På Grilstad fabrikker geleidet fabrikksjef Roald Olsen landbruks- og matministeren gjennom produksjonshallene.
(Alle foto: LMD)

På Grilstad fabrikker geleidet fabrikksjef Roald Olsen landbruks- og matministeren gjennom produksjonshallene. Grilstad er svært store i det norske markedet på spekemat, salami og frosne hamburgere. Bekymring for ikke å få tak i nok norske kjøttråvarer var ett av temaene de tok opp med landbruks- og matministeren.

_

Siste stopp for dagen for landbruks- og matminister Sylvi Listhaug var NTNU, der rektor Gunnar Bovim og prorektor Johan Hustad ledet en delegasjon som orienterte om samarbeidsrelasjoner mot landbruket. Her deltok også Landbruk 21 Trøndelag og norsk senter for Bygdeforskning.

Til toppen