Tilskudd til etablering av nye frivilligsentraler i 2014

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kulturdepartementet har fordelt tilskudd til etablering av 17 nye frivilligsentraler, fordelt på 11 fylker i 2014. Til sammenligning ble det i 2013 gitt tilskudd til etablering av 9 sentraler.

- Regjeringen støtter opp om frivilligheten som vokser frem nedenfra, og de lokale frivilligsentralene er viktige i så måte. Vi har prioritert etablering av nye frivilligsentraler i kommuner uten et slikt tilbud i dag. Gjennom et mangfold av aktiviteter og tilbud legger frivilligsentralene til rette for at flest mulig skal kunne ta del i frivilligheten, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Formålet med bevilgningen er å støtte opp under etablering og drift av frivilligsentraler. Frivilligsentralene skal være lokalt forankret og utvikles av de som er knyttet til sentralen.

Kulturdepartementet mottok til sammen 28 søknader om etableringstilskudd i 2014. Totalt har departementet i 2014 fordelt tilskudd til 400 frivilligsentraler i 320 kommuner.

 

Følgende sentraler får støtte til å starte opp i 2014:

Østfold

Rømskog frivilligsentral

Hedmark

Frivilligsentralen i Engerdal

Aust-Agder

Valle frivilligsentral

 

Lillesand frivilligsentral

Vest-Agder

Frivilligsentralen Hægebostad

 

Åseral frivilligsentral

Rogaland

Finnøy frivilligsentral

Hordaland

Sveio frivilligsentral

 

Sandviksboder Kystkultursenter (Bergen)

Sogn og Fjordane

Gulen frivilligsentral

Nord-Trøndelag

Meråker frivilligsentral

 

Namdalseid frivilligsentral

Nordland

Andøy frivilligsentral

 

Bø frivilligsentral

Troms

Bardu frivilligsentral

 

Lyngen frivilligsentral

Finnmark

Tana frivilligsentral