Utslippskutt og klimatilpasning hånd i hånd

–Tørke, flom og andre virkninger av klimaendringer vil få mer omfattende konsekvenser enn vi har vært klar over. Det slår den siste delrapporten fra FNs klimapanel fast. Vi må både redusere utslipp og tilpasse oss et endret klima, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Delrapporten som ble lagt fram 31. mars tar for seg virkninger av klimaendringer for natur og samfunn både globalt og regionalt. Den tar også for seg hvordan virkningene kan reduseres gjennom tilpasning og utslippsreduksjoner . Bak rapporten ligger et omfattende arbeid fra forskere og eksperter. Også norske forskere har gitt viktige bidrag.

–Klimapolitikken må baseres på vitenskap. Dagens rapport er en ny milepæl i det globale klimaarbeidet. Den gir det mest komplette bildet som noen gang har blitt vist av hvilke virkninger klimaendringene har og hvordan vi kan redusere disse, sier Sundtoft.

Delrapporten viser blant annet at matproduksjon i landbruket vil bli redusert mange steder i verden. Det vil merkes allerede de neste tiårene.

–I mange områder blir tilgang på mat og vann dårligere samtidig som vi blir flere mennesker på jorden. Konsekvensene av flom og oversvømmelser vil øke flere steder. Dette kan gi flere klimaflyktninger og økt risiko for konflikter. Men den gode nyheten fra klimapanelet er at vi kan gjøre noe. Vi kan minske risikoen for farlige klimaendringer, både ved å tilpasse oss og ved å redusere utslipp. Dette må vi gjøre raskere enn i dag, sier Sundtoft.

Til toppen