Verdifullt justissamarbeid med Polen

Polen er største mottaker av EØS-midler, og justissektoren er et av de prioriterte områdene. I dag besøkte statssekretær Vidar Brein-Karlsen Warszawa for politiske samtaler med fokus på kriminalomsorg.


Statssekretær Vidar Brein-Karlsen på sikker avdeling i Mokotow, sentralfengselet i Warsawa.

Polen er største mottaker av EØS-midler, og justissektoren er et av de prioriterte områdene.
– Det er ingen tvil om at det utstrakte justissamarbeidet mellom Norge og Polen i rammen av EØS-midlene gir oss en unik plattform for politisk dialog. Polen er blitt en sentral aktør i EU, og denne gode bilaterale dialogen er svært verdifull for Norge, sier statssekretær Vidar Brein-Karlsen.

Statssekretæren besøkte Warszawa 22. oktober for politiske samtaler med fokus på kriminalomsorg. I tillegg ble det tid til fengselsbesøk og åpning av polsk-norsk ekspertkonferanse om alternativer til soning. Polen har gjennom flere tiår slitt med store utfordringer med kriminalomsorgen, men har gjort store fremskritt de siste årene. Polen har høy fangebefolkning i europeisk sammenheng, og har utfordringer både med soningskøer, plassmangler samt med infrastruktur og utstyr.

EØS-midler til kriminalomsorg
Norge finansierer gjennom EØS-midlene 7 prosjekter rettet mot kriminalomsorgen i Polen, med fokus på opplærings- og utdanningstilbud for fanger og fengselsansatte, økt bruk av alternative straffereaksjoner, samt noe til oppgradering av utstyr og IKT. Kriminalomsorgens direktorat og Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS er aktive i det faglige samarbeidet med Polen. Andre temaer i justissamarbeidet i rammen av EØS-midlene er effektivisering av domstolene og vold mot kvinner. Polen har siden 2004 fått tildelt 9,2 milliarder kroner gjennom EØS-midlene. I inneværende finansieringsperiode går om lag 250 millioner kroner til justissektoren og justissamarbeid. 

– Det bilaterale samarbeidet mellom Norge og Polen er av gjensidig faglig utbytte, og vi er imponerte over det polakkene har fått til de siste årene, sier Vidar Brein-Karlsen. Blant temaene som ble diskutert var effektivisering av samarbeidet rundt soningsoverføring, og muligheten for å få på plass en fremtidig bilateral avtale om soningsoverføring mellom Norge og Polen. Polakker har de siste årene vært den største gruppen av de utenlandske fangene som soner i Norge. Utlendinger utgjør om lag 34 prosent av fangene som soner i norske fengsler.

 

Til toppen