Vestlendingen som jobber for Nord-Norge

Av Stian Mathisen, EU-delegasjonen

Trond Haukanes er opprinnelig fra Vestlandet, men som direktør ved Nord-Norges Europakontor jobber han for å fremme interessene til Nordland, Troms og Finnmark i Brussel.

Fra kontoret ved Ambiorix-parken har Trond Haukanes god oversikt over hva som rører seg i Brussel. Foto: Stian Mathisen

Trond Haukanes er opprinnelig fra Vestlandet, men som direktør ved Nord-Norges Europakontor jobber han for å fremme interessene til Nordland, Troms og Finnmark i Brussel.

– Jeg kommer opprinnelig fra Vestlandet, men jeg har jobbet i Kirkenes i mange år. Jeg begynte i en jobb der som skulle vare noen måneder i 1991, og siden har jeg blitt i Nord-Norge, sier Trond Haukanes.

Ved nyttår tiltrådte han stillingen som direktør ved Nord-Norges Europakontor i Brussel. Haukanes er utdannet ingeniør med tilleggsutdannelse innen økonomi og har tidligere jobbet innenfor industri, skipsfart og investering. Han var også del av det regjeringsoppnevnte Nordområdeutvalget som leverte sin innstilling i august 2013.

Følger EUs politikkutvikling
Nord-Norges Europakontor eies av Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner og samarbeider med Tromsø kommune, Bodø kommune, Universitetet i Tromsø, Universitetet i Nordland, Salten Regionråd og Norges Råfisklag. I 2015 markerer kontoret at det er ti år siden alle de tre nord-norske fylkeskommunene gikk inn som eiere.

I tillegg til Haukanes består kontoret av to rådgivere og en trainee.

– Vi følger særlig nøye med på EUs arktispolitikk og hva som skjer i EU innen regionalpolitikk, transportinfrastruktur og energipolitikk. EUs energipolitikk kan få stor betydning for Nord-Norge med tanke på infrastrukturutbygging innen olje og gass, sier Haukanes.

Viser at det bor mennesker i Arktis
– Selv om vi selvfølgelig gjør andre tjenester for våre eiere og samarbeidspartnere, er det politikkovervåking som er hovedgjøremålet vårt i Brussel. Vi skal ha kompetanse på EU og EUs politikk, og vi skal vite hva som foregår i Brussel og som politisk sett berører oss, sier han.

En del av arbeidet for Nord-Norges Europakontor er også å informere aktører i Brussel om hva som rører seg i Nord-Norge.

– Vi er et lobbykontor og er derfor opptatt av å synliggjøre Nord-Norge i Brussel. Det er viktig å vise at vi kommer fra et moderne samfunn som består av mer enn bare isbjørn og isflak, sier Haukanes med et smil.

Mener regionkontorene spiller en viktig rolle
I løpet av tiden han har vært i Brussel har Haukanes gjort seg flere nye erfaringer om forholdet mellom Norge og EU.

– Jeg mener i høyeste grad det er viktig at vi har regionkontorene her i Brussel, så lenge Norge ikke er medlem av EU. Det er viktig at vi som regionkontor har omgang med de andre regionene her nede, og er en del av det som skjer. Det blir enda viktigere nå som EU integreres tettere; da er det viktig å være tidlig på ballen i de uformelle møteplassene, sier han.

Samarbeider med regionene
Sparsely Populated Area-nettverket (SPA) er en av måtene Nord-Norges Europakontor samarbeider med andre regioner i Brussel. Nord-Finland, Nord-Øst-Finland, Nord-Norge, Nord-Sverige og Midt-Sverige er også medlemmer av SPA, og gjennom dette nettverket jobber regionene samlet med å påvirke EUs planer for transportinfrastruktur.

– Vi ønsker å se på denne store regionen som en helhet når det lages infrastrukturplaner. Derfor jobber vi samlet for å få EU til å se at vi kan få utviklet denne regionen til å bli en enda bedre økonomisk partner for EU, ved å belyse behovet for et tett samarbeid for infrastruktur på Nordkalotten, sier Haukanes.

Mange oppgaver i vente
Nord-Norges Europakontor går mot en travel høst. Blant annet skal nye europaparlamentarikere kartlegges.

– Det er viktig for oss å vite hvilke europaparlamentarikere som er genuint opptatt av nordområdene, sier Haukanes.

Forhandlingene om en transatlantisk handels- og investeringsavtale (TTIP) skal følges tett, og det kontinuerlige arbeidet med å synliggjøre Nord-Norge i Brussel skal videreføres.

– Differensiert arbeidsgiveravgiftssaken er jo ferdig i EU, men vi vil følge med videre, for allerede neste år skal man i gang med en evaluering av hvordan dette fungerer. Det er viktig for oss å følge med videre i den saken, sier Haukanes.

Mer informasjon
Mange norske regioner har kontorer i Brussel. Du finner en oversikt over disse her.

Les mer om Norges regionalpolitiske samarbeid med EU.

Les mer om Nord-Norges Europakontor på dere hjemmesider.

Til toppen