Viderefører norsk analysebidrag i Mali

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen har besluttet å videreføre det norske bidraget i FN-operasjonen i Mali (MINUSMA) i ett år.

Bidraget består av rundt 20 stabsoffiserer og analytikere, som jobber med å analysere informasjon og sette sammen et godt situasjonsbilde for FN-operasjonen i landet. I tillegg kommer rundt 10 støttepersonell, som hovedsakelig jobber med oppbygging og drift av kontorlokaler og forlegninger i leiren. Bidraget videreføres frem til 1. juli 2015, forutsatt at operasjonen får FN-mandat for nok et år.

- Det norske styrkebidraget er relevant og etterspurt, og anses som meget viktig for at MINUSMA skal kunne lykkes med sitt oppdrag. En militær taktisk etterretnings- og analysekapasitet er sentral for at FN skal kunne være i stand til å operere effektivt i et område preget av asymmetriske trusler, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Grøftegraving i Mali
Norsk personell har jobbet med tilretteleggingen av leiren i Mali (Foto: Forsvaret)

Ustabilt
Mali er fortsatt preget av en ustabil sikkerhetssituasjon. Det er avgjørende at det internasjonale samfunnet bistår Mali med langsiktige tiltak for å løse de grunnleggende årsakene til krisen i landet.

- Videre norsk deltakelse vil være et viktig bidrag til den internasjonale innsatsen for å stabilisere situasjonen og legge til rette for en inkluderende politisk prosess. En fredelig utvikling vil bidra til å forhindre at internasjonale terrorister og organisert grenseoverskridende kriminalitet får fotfeste i landet. Norsk deltakelse i MINUSMA vil være et godt supplement til øvrig norsk engasjement, som omfatter støtte til forsoning, demokrati, økonomisk og sosial utvikling og humanitær innsats, sier hun.

Pilotprosjekt
Analyse-enheten ASIFU er et pilotprosjekt i FN-sammenheng, og etableringen har blitt forsinket i forhold til den opprinnelige planen. De fire første norske offiserene dro til operasjonen i september 2013, og resten av bidraget kom på plass i juni i år. Norge har tatt på seg større materiellansvar enn opprinnelig, og utvider derfor bidraget med ti støttepersonell.

Norge samarbeider med Nederland, Sverige, Danmark og Finland, som også bidrar med styrker og personell til den samme delen av FN-operasjonen.

Leiren i Mali
Leiren i Mali (Foto: Forsvaret)