Samiske veivisere er et viktig prosjekt!

Tale fra Riddu Riđđu-festivalen 2018 i Manndalen i Kåfjord kommune.

Ráhkis festiválaoassálastit!

Mu namma lea Anne Karin Olli ja lean stáhtačálli gielda- ja ođasmahttindepartemeanttas.

Lea stuora gudni munnje beassat leat mielde presentereme dán jagi sámi ofelaččaid:

Kjære festivaldeltakere!

Jeg heter Anne Karin Olli og er statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Det er en stor ære for meg å få lov til å få være med på å presentere årets samiske veivisere:

  • Eli Karianne Vesterheim Hætta
  • Vanja Tørresdal
  • Maria Gunilla Påve Wilks
  • Elle Karen Inga Skum

Lea seama stuora gudni giitit dálá ofelaččaid dan dehálaš barggu ovddas maid sii leat bargan mannan jagis:

Det er en like stor ære å takke årets veivisere for den viktige jobben de har gjort i året som har gått:

Samiske veivisere er et viktig prosjekt! Fire ungdommer reiser til skoler i hele landet og forteller om samer og samiske forhold. I min jobb har jeg møtt mange lærere og skoleelever som snakker varmt om den jobben dere gjør.

Evalueringer viser at de som har fått besøk, har fått mer kunnskap. Lærere mener at veiviserne bidrar til å redusere fordommer. Det skal dere ta med dere. Dere er flinke – og gjør en forskjell!

Jeg har vært så heldig å få være med på flere skolebesøk. Så jeg vet hvor bra det er. For de av dere som ikke har sett dem undervise, anbefaler jeg å følge samiske veivisere på Facebook, Instagram og Snapchat. Jeg synes det er flott å se bilder av veiviserne som spiser bidos med Erna, går 20 000 skritt i New York eller foreleser for elever fra Bergen til Vadsø. Gjennom det gode arbeidet veiviserne gjør på sosiale medier, sprer dere også kunnskap om og interesse for prosjektet.

Når jeg har snakket med tidligere veivisere, har de beskrevet ivrige, spørrende elever som er nysgjerrige og vil lære. Men de har også sagt at det er store forskjeller på skolebesøk. Jeg vet at noen besøk kan være vanskelige. Jeg synes dere er tøffe som står foran klasse etter klasse og snakker om egen identitet.

Jeg har hørt samiske veivisere si at det å være veiviser gir et helt uforglemmelig år, med nye opplevelser og erfaringer. Veiviserne får et inntrykk, og en oversikt, over kunnskapsnivået om samiske forhold som er ganske unikt. Det er fint at dere fire ungdommer kan forberede dere sammen.

I kommunikasjon fra ungdom til ungdom tenker jeg at eksempler fra egen bakgrunn er blant det som fungerer aller best. Det er ingen tvil om at samiske veivisere byr på seg selv og sine erfaringer. Og det setter jeg stor pris på.

Noen av dem dere møter, kan ingenting om samiske forhold. Noen har aldri møtt en same før. Vi vet at det finnes fordommer – i skolen som andre steder. Da er jeg glad for at dere er flere som kan snakke om de tingene dere opplever – både de fine opplevelsene og det som kanskje kan være vanskelig. Og jeg er veldig glad for at dere har sterke og flinke støttespillere i Samisk Høgskole.

Mun sávan didjiide lihku oahppomannolagain ja skuvlafinademiiguin, ja mun illudan váldit vuostá ođđa ofelaččaid departemeanttas čakčat!

Leif Henrik, Anne-Marja, Dan-Jonas ja Maren – Giitu dan dehálaš barggu ovddas maid dii lehpet bargan!

Eli, Vanja, Maria ja Elle Karen – Lihkku bargguin!

Jeg ønsker dere lykke til med utdanningsløpet og skolebesøkene, og jeg gleder meg til å ta imot de nye veiviserne i departementet til høsten!

Leif Henrik, Anne-Marja, Dan-Jonas og Maren – Takk for den viktige jobben dere har gjort!

Eli, Vanja, Maria og Elle Karen – Lykke til, og gratulerer!

Til toppen