Norsk renseteknologi gjør gårdsturisme i Romania grønnere

Basert på bidrag fra NIBIO

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

På den rumenske landsbygda går kloakken som regel rett i innsjøer og elver. Dette er en av de største miljøutfordringene i Romania i dag. Norsk teknologi er en del av løsningen.

Fra etableringen av det ene renseanlegget. Foto: Ragnar Eltun/NIBIO

Det er særlig bruk av gjødsel i landbruket som gjør at drikkevannet mange steder i Romania  er forurenset. Maramures fylke ligger nordøst i landet. Her er det gjennomført et prøveprosjekt for å finne effektive og miljøvennlige rensemetoder som passer for små og mellomstore turistbedrifter i fjellregionen.

Prosjektet er finansiert av Norge gjennom EØS-midlene, og er gjennomført av den rumenske organisasjonen Heifer international i samarbeid med Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).

     Les mer: Detaljer om prosjektet

To naturbaserte demonstrasjonsanlegg er nå i drift. Teknologien er basert på et konsept som ble utviklet av Jordforsk i samarbeid med Norges Landbrukshøgskole og norsk industri på 1990-tallet.

– Det er etablert noen hundre slike anlegg i Norge. Rensemessig fungerer de bra om de er bygget i henhold til bransjestandarden. Men her i landet er de relativt kostbare, samtidig som de er plasskrevende sammenliknet med minirenseanlegg, sier Mæhlum.

Men dersom arealer og lokale filtermaterialer er tilgjengelige, kan det være kostnadseffektive løsninger. Det er det gode muligheter for i Romania. NIBIO har derfor videreutviklet og tilpasset denne norske renseteknologien for rumenske forhold.

Dette er såkalte våtmarksanlegg der man bruker egenskaper ved naturen til å rense avløpsvannet.

     Les mer: Detaljer om renseteknologien

Figuren viser skjematisk oppbygging av komponentene i renseanlegget: slamavskiller, pumpekum, forfilter og våtmarksfilter. Foto: NIBIO

Gjennom prosjektet er det også et mål å øke kunnskapen om hvordan jord og vegetasjon kan benyttes til å bedre vannkvaliteten. Derfor er det lagt vekt på å lage gode demonstrasjonsanlegg som kan inspirere til videre utvikling og lokal tilpasning av slike rensemetoder.

– Anleggene i Romania er helt nye, og vi har ikke fått målt renseeffekten, understreker Ragnar Eltun i NIBIO.

Ut fra befaringen er han godt fornøyd med arbeidet og måten anleggene er tilpasset landskapet.

Et av de ferdige anlegget som er etablert nordøst i Romania. Foto: Trond Mæhlum

– Begge anleggene er ved turistbedrifter, hvor det ligger godt til rette for demonstrasjon og markedsføring av renseteknologien. Etter noen justeringer av design vil de starte de starte målinger, som forhåpentligvis vil bekrefte at denne type naturbasert renseteknologi har en fremtid i Romania, sier Eltun.

     Les mer: Dette brukes EØS-midlene på i Romania