Utanriksministeren deltek på eit møte i Europautvalet

Sted: Stortinget

Utanriksminister Anniken Huitfeldt deltek på eit møte i Stortingets europautval.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02