Utanriksministeren deltek på eit utanriksministermøte med Irland

Sted:

Utanriksminister Anniken Huitfeldt deltek digitalt på eit felles nordisk utanriksministermøte (N5) med Irland.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02