Utanriksministeren deltek på eit møte i Stockholm-initiativet

Sted: Stockholm

Utanriksminister Anniken Huitfeldt deltek på eit møte i Stockholm-initiativet for kjernefysisk nedrusting. 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02