Godt utgangspunkt for verdens kamp mot antibiotikaresistens

- Jeg er fornøyd med møtet i FN om antibiotikaresistens. Norge har arbeidet for omfattende og sterke tiltak for å begrense antibiotikaresistens internasjonalt og vi vil nå bidra aktivt med oppfølgingen, sier statsminister Erna Solberg.

Norge har arbeidet fram mot FN-møtet med fire hovedforslag:  

  • Innføre et globalt rammeverk mot antibiotikaresistens basert på prinsippene om: økt tilgang til de som i dag ikke har tilgang, ansvarlig bruk og innovasjon. 
  • Innføre et internasjonalt forbud mot bruken av antibiotika som vekstfremmer.
  • Arbeide for et forbud mot veterinærers mulighet for fortjeneste på antibiotika. 
  • Få etablert et globalt overvåkningssystem mot antibiotikaresistens.

Dette er første gang antibiotikaresistens er tema for et toppmøte under FNs generalforsamling. Det blir tatt opp fordi anslag viser at antibiotikaresistens er en betydelig helsetrussel. .

Oppfølgingen av FN deklarasjonen vil ledes av FNs generalsekretær og verdens helseorganisasjon i nært samarbeid med andre relevante organisasjoner og medlemslandene. Om to år skal FNs generalforsamling underrettes om hva som har blitt gjort.

- Norge vil være en utålmodig støttespiller i det videre arbeidet. Møtet i FN gir i seg selv ikke resultater. Vi må raskt få på plass en effektiv og klar plan for å få global koordinering og aktiv handling.  Antibiotikaresistens vil i årene fremover kreve stor innsats og være vårt viktigste internasjonale engasjement i helse og landbrukssammenheng, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Til toppen