Andre utbetaling til Romanias IMF- program

I januar ble en vurdering foretatt av Romanias implementering av støtteprogrammet gjennom Det internasjonale pengefondet (IMF). Vurderingen ble gjort i forbindelse med andre utbetaling av støttepakken. Konklusjonen var positiv, og rumenske myndigheter, samt Romanias befolkning, roses for deres innsats i løpet av finanskrisen.

Som en følge av finanskrisen var det særlig tre av EUs medlemsland som i 2008 og 2009 stod overfor store betalingsproblemer og trengte ekstern finansieringshjelp. Disse var Latvia, Ungarn og Romania. Hjelpen kom i form av et IMF-program, tilbudt i fellesskap med EU og andre låntakere (Norge bidrar til Latvias program). Programmet kom på plass på rekordtid og et beløp som skulle sikre stabilitet ble bestemt. Romania fikk tilsagn om en finansiell støttepakke på 20 milliarder euro, hvorav 5 milliarder var et lån fra EU.

Kommisjonen, Det internasjonale pengefondet (IMF) og Verdensbanken har sammen med rumenske myndigheter i perioden 20. – 27. januar revidert implementeringen av IMF- programmet i Romania. Formålet var å vurdere hvorvidt betingelsene for lånet er overholdt, med sikte på at andre utbetaling på en milliard euro skal kunne skje.

Konklusjonen av vurderingen er positiv. Fremdriften av programmet har vært god i den grad at alle betingelser tilsynelatende er møtt. Støttepakken til Romania har bidratt til å forbedre deres økonomiske situasjon og utsikter. Eksternt finansieringspress har avtatt etter en raskere enn forventet reduksjon i underskuddet på driftsbalansen. Kommissær for økonomiske og monetære saker, Joaquín Almunia, berømmer rumenske myndigheter og det rumenske folk for innsatsen som er gjort i løpet av finanskrisen for å begrense en forverring av budsjettunderskuddet.

Andre utbetaling i programmet ventes å skje i mars, etter konsultasjoner med medlemslandene og hvis den endelige konklusjonen viser at alle betingelser er møtt.

Mer om saken kan leses her og her.

Til toppen