Vis heile kalenderen

03.03.2015

  • Anskaffelsesregler

    Monica Mæland| Nærings- og fiskeridepartementet

    Forenklingsutvalgets forslag til nye nasjonale anskaffelsesregler.

    Næringsministeren møter KS om oppfølging av Forenklingsutvalgets forslag til nye nasjonale anskaffelsesregler.