Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Åpne kommunegrensene for hverandre!

- Jeg ønsker at dere skal åpne opp for hverandre - jeg ønsker ikke å så splid, slik flere kommuneleger og ordførere skriver i Dagbladet 25. mars.

Norge må fungere, også i denne vanskelige tiden. Da må kommunegrensene være åpne for mennesker som skal på jobb. Vi er alle enige om at dette er krevende tider. Hele Norge jobber nå sammen om to ting:

1) Å redusere smitten slik at vi gjør norsk helsevesen i stand til å ta vare på de som tåler corona-viruset dårligst.

2) Å holde samfunnshjulene i gang slik at vi har jobber å gå tilbake til når krisen er over.

Dette er en krevende balansegang. Det er vanskelig å være sikker i dag på hva som er riktig i morgen.

Vi er også enige om at vi må unngå unødvendige reiser, ha hjemmekontor og følge de nasjonale karantenereglene. Alt for å begrense smitte.

Den siste uken har det vært innført svært mange lokale forskrifter av kommuner som ønsker å begrense eller stanse reise over kommunegrensene. Jeg er glad for at norske kommuneleger og ordførere gjør egne vurderinger og er forsiktige. Og det er riktig at man skal først og fremst tenke smittevern nå.

Men samtidig må man ikke gå lengre enn nødvendig. Det er også viktig at kommunene - og landet - holder hjulene i gang. Da er det viktig at vi iallfall holder grensene åpne for nabokommunene, slik at folk kommer seg på jobb og kan gjøre det mest nødvendige.

Det er ikke uvanlig at folk bor i én kommune, og jobber i nabokommunen. Vi må sørge for at vi kan ivareta folks helse og trygghet, samtidig som viktig næringsliv får muligheten til å overleve.

Vi må hjelpe hverandre i en vanskelig tid. Derfor ønsker jeg å finne løsninger sammen med norske kommuner. Vi jobber nå med å få klarhet i hva slags handlingsrom kommunene faktisk har for å lage egne regler, både når det gjelder karantener og andre spørsmål. Det er viktig at vi klarer å samarbeide om dette, og vi vil invitere kommuner, næringslivsorganisasjoner og fagforeninger med på dette arbeidet.

Det er vi alle tjent med. Norske kommuners innsats er avgjørende i denne krisen.

Til toppen