Åpner for salg av pasienthotellet ved St. Olavs hospital

Helse- og omsorgsminister Bent Høie har i foretaksmøte i dag åpnet for salg av pasienthotellet ved St. Olavs hospital. Det kan bidra til etablering av et nytt senter for psykisk helse ved St. Olavs hospital i Trondheim.

Helse Midt-Norge ønsker å selge pasienthotellet ved St. Olavs hospital for å delfinansiere et nytt senter for psykisk helse på Øya i Trondheim. Dette sier helse- og omsorgsminister Bent Høie ja til. Et slikt senter er sentralt i utviklingen av tilbudet innen psykisk helse ved St. Olavs hospital. 

- At muligheten for salg er blitt avklart i dag, betyr at St. Olavs hospital kan fortsette arbeidet med å utrede et nytt senter for psykisk helse sammen med NTNU, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. 

Senteret for psykisk helse planlegges som en del av en samlet campus ved NTNU, og er et samarbeidsprosjekt mellom St. Olavs hospital og NTNU. Ved salg av pasienthotellet forutsetter Helse Midt-Norge at bygget fortsatt skal fungere som pasienthotell i regi av St. Olavs hospital.

26. oktober  åpnes nytt akuttilbud for psykisk helse på Østmarka. I foretaksmøtet i dag ble det også åpnet for salg av Brøseteiendommen, som skaper grunnlag for å bygge ny sikkerhetsavdeling på Østmarka. I tillegg har statsråden godkjent salg av Tiller DPS og BUP Lian. Dagens tilbud ved Tiller DPS og BUP Lian er planlagt videreført i det nye senteret for psykisk helse.

Les protokoll fra foretaksmøte med Helse Midt-Norge

Til toppen