Åpnet nytt a-krimsenter i Alta

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen vil styrke kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Nå har arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen åpnet det nye a-krimsenteret i Alta, der Arbeidstilsynet, NAV, Skatteetaten, Tolletaten og politiet samarbeider.

– Opprettelsen av et a-krimsenter i Alta vil gi et godt utgangspunkt for å bekjempe arbeidslivskriminalitet i regionen. For å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet og sosial dumping må mange aktører samarbeide. Det gir større slagkraft, og bidrar til å avdekke ulovligheter, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Med det nye a-krimsenter i Alta er det dermed åtte a-krimsentre rundt om i Norge. De første sentrene ble etablert i Bergen, Stavanger, Oslo, deretter i Kristiansand og Trondheim, og de siste to i Bodø og Tønsberg.

I de områdene hvor a-krimsentrene ikke har geografiske nedslagsfelt, har etatene etablert et lokalt a-krimsamarbeid. Etatene samarbeider også med andre myndigheter slik som Statens vegvesen, Fiskeridirektoratet, Mattilsynet og kommunene.

– Samarbeidet mellom de ulike etatene er viktig for å bygge felles kunnskap som grunnlag for å prioritere innsatsen, avdekke kriminelle aktører og nettverk, gjennomføre kontroller og aksjoner, og for å kunne følge opp virksomheter og aktører med et bredt sett av virkemidler og sanksjoner, sier statssekretær Erik Sandsmark Idsøe i Justisdepartementet.

Det var offisiell åpning av nytt a-krimsenter i Alta 1. november. Etter dette vil det formelle operative arbeidet starte.