Åpning av Centre for Sustainable Subsurface Resources i Bergen

Olje- og energiminister Terje Aasland holdt dette innlegget da han åpnet Centre for Sustainable Subsurface Resources (CSSR) i Bergen 7. september 2022.

'
Foto: Stine Grimsrud / OED

Sjekkes mot fremføring. 

Kjære alle sammen,

Dager som dette må vel være en favoritt for en olje- og energiminister.

Jeg får være i Bergen, og jeg får være med å markere et viktig skritt i energiforskningen i Norge, når vi i dag åpner Centre for Sustainable Subsurface Resources eller CSSR.

Jeg vil gjerne gratulere NORCE, Universitetet i Bergen, tilknyttede forskningsorganisasjoner, bedrifter fra inn- og utland, og ikke minst alle dere som skal jobbe her.

Det er så mye jeg gjerne skulle sagt når jeg skal skryte av dette senteret her. Men la meg trekke frem følgende:

For ni måneder siden kunngjorde vi tildelingen fra Forskningsrådets Petrosenter-satsing til CSSR - og i dag markerer vi åpningen. Det vitner om godt arbeid fra NORCE og partnernes side og det lover godt for det videre arbeidet her og resultatene som skal komme.

Dette senteret bygger på flere tiår med petroleumskompetanse – for å møte morgendagens utfordringer. Petroleumsressursene skal utvinnes mer effektivt og med fornybar energi.

Senteret skal skaffe ny kunnskap og utvikle bedre digitale metoder for energieffektiv reservoarstyring.

Og det skal utvikle metoder hvor digitalisering bidrar til mer effektiv styring og arbeid. Denne metodikken skal også utvikles med tanke på bruk av reservoarer til hydrogen og CO2-lagring – det er veldig spennende perspektiver!

Alt dette vet dere, men jeg syns velfortjent skryt alltid kan gjentas.

På mange måter passer CSSR som hånd i hanske med den politikken vi skal føre på energi og forskning.

At vi skal utvikle, ikke avvikle, norsk petroleumsindustri.

Utvikling betyr forutsigbarhet, derfor skal vi legge til rette for et fortsatt høyt aktivitetsnivå på norsk sokkel – som sikrer Norge inntekter, arbeidsplasser og ringvirkninger til fastlandet.

Og, vi skal være en pålitelig og forutsigbar energileverandør til Europa, når de trenger det som mest.

Men utvikling betyr også endring. Utslippene våre skal kuttes med 50 prosent innen 2030 og til netto null i 2050. Og nøkkelen til reduserte utslipp ligger nettopp i forskningen.

Og tilslutt, forskning og teknologiutvikling er sentralt for å bidra til at kompetanse fra petroleumsnæringen kan brukes i nye næringer, som her hydrogen og CO2-lagring.

Vi politikere skal legge til rette for rammevilkår og peke ut en retning.

Men det er altså næringslivet og forskningen som sitter på løsningene.

Derfor er kanskje det aller mest viktige med dette senteret, at det samler forskningsmiljøer og næringsliv fra Norge og utlandet, som sammen skal finne løsninger på våre energiutfordringer og som kan være relevant på tvers av ulike industrier.

Så kjære alle sammen. Jeg ser veldig frem til å følge arbeidet her på CSSR, resultatene herfra kommer til å bli sentrale for å bidra til effektivitet, redusere utslipp og skape nye muligheter for verdiskaping og jobber. Rett og slett for å utvikle energinasjonen vår videre.

Og med det ønsker jeg dere masse lykke til med arbeidet!

Takk!