Åpning av Europeiske villreinregioner

Statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Lars Andreas Lunde åpnet denne uka de to Europeiske villreinregionene i Norge. Hovedelementet er et verdiskapningsprogram som skal gi støtte til næringsutvikling knyttet til villrein.

-Vi ønsker å skape vekst i reiselivet samtidig som vi har tilstrekkelige og gode leveområder for villrein, sier Statssekretær Lunde.

Norge er det eneste landet i Europa som fremdeles har den opprinnelige vest-europeiske villreinen. Regionene skal signalisere villreinens betydning utover Norges grenser, samt bidra til økt verdiskaping i villreinfjellene.

- Det er et stor potensial for økt verdiskaping i fjellbygdene. Det er viktig at de europeiske villreinregionene bidrar positivt til lokalt engasjement, sier Lunde.

De europeiske villreinregionene, delt inn i en nordlig og en sørlig, omfatter de 10 nasjonale villreinområdene og de berørte kommunene.

Til toppen