Hydrogen

Åpning av hydrogenanlegg på Eigerøy

Tale holdt ved åpning av produksjonsanlegg for hydrogen.

*Sjekkes mot framføring*

Kjære alle sammen,

Hyggelig å være her i Egersund – for en vestlending er det alltid noe fint å ved å være ved kysten og kjenne nærheten til havet.

«Bak krans av øyer, nes og skjær, den strenge nordsjø evig nær», heter det i Egersundssangen, og da våkner det noe i meg også!

Og så var det også sterkt inspirerende å besøke Eigerøy tidligere i morges og se på det nye produksjonsanlegget for hydrogen.

Det som skjer ute på Kaupanes nå er ikke noe å kimse av, dere.

Vi kan snakke om mange ting – krig og renter og hva som helst - men den største saken, og den som vil påvirke oss mest og over lengst tid, er natur- og klimakrisen.

Vi skal nå målene fra Parisavtalen. Da må vi kutte i utslippene av klimagasser.

Den enkleste måten å kutte utslipp på, er å elektrifisere der man før brukte fossilt brennstoff. Men batterier kan ikke drive alt, heller. Vi har for eksempel ikke batterier som kan brukes til å til å drive et fiskemottak, eller en båt som skal ut på langtur, for den saks skyld.

Der kommer hydrogen inn bildet.

Anlegg som det dere nå har fått ute på Kaupanes, gjør det mulig å kutte utslipp av klimagasser fra det vi kaller “hard to abate”-sektorer, altså, områder der det ikke nødvendigvis er rett frem å elektrifisere.

Jeg er heldig og får reise en del rundt om for å misjonere for norsk næringsliv. Jeg kan fortelle at det er mange der ute som ser vår vei nå.

I Tyskland er de VELDIG sultne på å høre hva vi kan tilby som kan hjelpe dem med å sette fart på det grønne skiftet – ikke minst hva vi kan tilby av hydrogen.  

Vi har inngått et industripartnerskap med dem, og har nå en felles intensjon om å få på plass storskala leveranser av hydrogen fra Norge til Tyskland innen 2030.

Når jeg møter tyskerne, kan jeg si at alt ligger til rette for at Norge kan bli et stort hydrogenland – vi har lang erfaring som industrinasjon, at vi har vært pionerer innen karbonhåndtering og hydrogen, at vi har en kompetent og erfaren arbeidsstyrke og vi har deilig, grønn energi.

«Wunderbar», sier de da, tyskerne.

Regjeringen fører en aktiv næringspolitikk som heier på dem som har gode prosjekter innen grønne, lønnsomme næringskjeder.

Men dette skal ikke være noe politikerne har bestemt seg for – det skal være markedet og industrien selv som leder an, bygget på reelle behov og genuin etterspørsel.

Hydrogen-markedet i dag står i en såkalt høna og egget-problemstilling. Det er ennå ikke mange som etterspør det – så hvorfor skal man produsere?

Og når det ikke er mange som produserer og dermed ikke så lett å få tak i – så hvorfor skal man legge om fra fossilt brennstoff?

Da trenger man drahjelp for å få ting i gang. Dere har flinke folk her lokalt som ser muligheter og har vist seg verdige til å få ta del i EUs Robinson-prosjekt.

Jeg tror kanskje ikke alle verdsetter hvor bra det er. Men dere har altså deltatt i europamesterskapet, og kommet tilbake med gullmedalje. Det er storveis!

Resultatet er et fantastisk egg der ute på Kaupanes, hvis man kan si det sånn.

Det vil i første omgang bidra til å kutte noe utslipp fra Prima Protein sitt mottak på Kaupanes, og til andre prosjekter i Norge. Vel verdt en markering!

Vi forventer også at etterspørselen etter hydrogen vil øke fremover, så det er flott at vi nå er i gang.

Nå går dalbuen i front, dere.

Det er bare en liten håndfull produksjonsanlegg for hydrogen som er i drift i Norge i dag, og det på Kaupanes er det første som ligger på kaikanten.

Det håper jeg dere får brukt til å gi en av landets fremste havner enda et fortrinn, nemlig at skip kan komme hit for å bunkre lokalprodusert hydrogen.

Jeg har også fått høre flere gode ideer om mulig bruk av overskuddsvarmen fra hydrogenanlegget.

Produksjon, distribusjon og bruk er utviklet parallelt, og jammen har man ikke begynt å tenke på merverdi også. Dette er et eksempel jeg kommer til å bruke for å inspirere andre.

For det som skjer på Kaupanes nå, er sånt som kan få snøballen til å rulle også andre steder.

Ikke minst fordi dere her viser at dette er mulig å gjennomføre.

Jeg tror dere også kan lære mye om hvordan man kan skalere opp hydrogenproduksjon på en effektiv og smart måte.

Kort sagt, den erfaringen og kompetansen dere bygger opp her, vil resten av landet være veldig interessert i!

Vår næringspolitikk handler ikke om å velge vinnere, men vi gjør mye for å få fart på prosjekter som kan bygge opp grønne, lønnsomme verdikjeder.

Derfor vil jeg bare minne driftige eigersundere (og andre vestlendinger – det er jo også folk fra Stord involvert her) om at de gode ideene kan finne gunstige vekstvilkår nå:

Gjennom satsingene Grønt Industriløft og Hele Norge eksporterer har vi fått på plass kraftige program for å få fart på omstillingen, eksportinnsatsen og industriutviklingen i næringslivet.

Vi styrker Enova, utvider rammen for grønne vekstlån og styrker Sivas eiendomsvirksomhet for å utvikle flere grønne industri- og eiendomsprosjekt.

Så er det sånn at politikken ikke kan utformes fra kontorer i Oslo uten å høre hvordan den faktisk fungerer ute i felt. Den erfaringen dere nå sitter på i Egersund, blir det viktig for meg å ta med i det videre arbeidet.

Takk for oppmerksomheten – og gratulerer igjen med hydrogenanlegget!