Åpning av Kjøsnestunnelen

Tale holdt av statssekretær Tom Kalsås under åpningen av Kjønsnestunnelen 9. november 2022.

IMG_5903.JPG

Foto: Frøydis Tornøe, Samferdselsdepartementet

 

Sjekkes mot framføring.

 • Kjære alle sammen!
 • Tusen takk for invitasjonen til å være med på denne veiåpningen.
 • Jeg begynte i jobben som statssekretær i Samferdselsdepartementet på fredag!
 • Dette er derfor en av de aller første jobbene jeg gjør som statssekretær. Det er jo fantastisk at det er å åpne en helt ny vei – eller rettere sagt tunnel.
 • For jeg har jobbet med transport og samferdsel som politiker i mange år. Som dere hører, er jeg også fra Vestlandet – bare litt lenger sør. Jeg kjenner derfor godt til utfordringene dette landet har å by på.
 • Folk skal bo i hele landet, og da må vi ha infrastruktur der ingen skulle tru vi kunne bygge vei: Rundt en fjord, langs et stup, over en dal eller gjennom et fjell – slik som her.
 • Sånn er det, og sånn skal det være. Det gjør ikke jobben til regjeringen noe enklere, men det gjør jobben vår viktig.
 • For folk og varer skal fraktes fra den ytterste øy til de indre skoger. Trygt – og så effektivt som mulig.
 • Derfor er det viktig at både store og små prosjekter i hele landet blir ferdigstilt. Vi har noen få store motorveiprosjekter med firefeltsvei. Så har vi mange ganske store prosjekter, slik som dette. Men vi har flest mindre prosjekter som likevel har stor betydning for alle som bruker veiene i landet vårt.
 • Hele dette mangfoldet av utbyggingsprosjekter, men også vedlikeholdsprosjekter, er viktig for en trygg og effektiv hverdagsreise for vanlige folk.
 • Dette prosjektet er som nevnte stort. Men det viktigste er selvsagt at det nå blir trygt å kjøre langs Kjøsnesfjorden.
 • Det er ikke akkurat en hemmelighet at det er mange steder som er utsatt for ras langs norske veier. Det har også denne veien vært.
 • Å sitte med hjertet i halsen når man er ute på veien eller venter hjemme på noen, er ingen god opplevelse. Det slipper man på denne strekningen nå – og det er jeg glad for.
 • Rassikring er viktig for denne regjeringen. Derfor har vi satt i gang jobben med løftet fra Hurdalsplattformen, nemlig å utarbeide en nasjonal gjennomføringsplan for skredsikring av alle riksveier og fylkesveier med såkalt høy og middels skredfaktor.
 • Det er Statens vegvesen som har fått oppdraget, og dette er noe de skal gjøre i samarbeid med fylkene. Den skal etter planen være klar neste år.
 • At jeg får være med å åpne denne nye veien – eller tunnelen, er derfor ekstra gledelig.
 • Så skal jeg få lov til å takke mange:
 • Entreprenørene med totalentreprenør Hæhre Entreprenør i spissen. Det kan være mange utfordringer med å bygge tunnel i Norge. Selv om vi begynner å bli ganske gode på det, skal jobben gjøres. Det er gjort med glans.
 • Statens vegvesen har overfor oss spesielt trukket fram et utrolig godt samarbeid. Det er jeg glad for å høre. Et godt samarbeid og samspill mellom byggherren, altså Statens vegvesen, og entreprenøren er ofte en suksessoppskrift. Også her: Dere ligger godt under kostnadsrammen – tusen takk for solid jobb!
 • Til Statens vegvesen, som tross alt har bygd noen tunneler i historien. Takk for nok et vel gjennomført prosjekt. Et godt samarbeid med entreprenøren må også komme fra deres side. Og styringen har dere hatt kontroll på. Veldig bra jobba!
 • Til kommunen og fylkeskommunen. Ingen tunnel uten dere. Også her er godt samarbeid essensielt. Spesielt håndteringen av all massen har dere ønsket velkommen. Det har gjort arbeidet billigere, men ekstra viktig: mer klimavennlig på grunn av korte transportavstander og gjenbruk. Det er veldig bra - tusen takk.
 • Så vil jeg takke bilistene og de som bor i området. Det er ingen omkjøringsmuligheter her, så de som har bygget dette har vært avhengig av deres velvilje. Da er jeg glad for at tilbakemeldingene er at de er strålende fornøyd. Takk for tålmodigheten.
 • Selv om dere har fått en ny og trygg vei, har jeg likevel en innstendig oppfordring: Kjør forsiktig – vi har ingen å miste!
 • Gratulerer med dagen, alle sammen!