Åpningen av Storlia kraftverk

Olje- og energiminister Terje Aasland holdt dette innlegget da han åpnet Storlia vannkraftverk i Eidfjord kommune 1. juni 2022.

Olje- energiministeren på åpningen av Storlia vannkrafterk i Eidfjor 1. juni 2022
Olje- og energiminister Terje Aasland åpnet Storlia vannkraftverk i Eidfjord kommune i Hardanger 1. juni 2022. Foto: Jorid Juliussen Nordmelan / OED

Sjekkes mot fremføring.

Kjære alle sammen!

Takk for at jeg fikk komme hit.

Det er ikke mange måneder jeg har vært statsråd, men la meg allerede slå fast at dager som dette er mine favoritter som olje- og energiminister.

Jeg har fått oppleve flott natur, i helikopter over Hardangervidda.

Og jeg har fått oppleve flott naturkraft, først åpningen av Vesle Kjela på den andre siden vidda – og nå, åpningen av Storlia Kraftverk.

Jeg får se energiproduksjon når den skjer, på nært hold.

Og jeg ser at vannkraften fortsatt skal være ryggraden i kraftsystemet vårt og utvikle vår fornybare energinasjon.

Åpningen av Storlia er et vitnesbyrd om dette!

Dette anlegget snakker for seg selv:

Med en planlagt årsproduksjon på 34 GWh, bidrar det til mer fornybar kraft og øker forsyningssikkerheten lokalt.

Med en smart måte å utnytte vannressursene på, kan dere produsere mer strøm uten nye større inngrep i naturen.

Og ikke minst, dere tar vare på en av de viktigste naturressursene våre. Jeg vil gjerne gi Statkraft skryt for utvidelser som gjør bedre nytte av allerede regulert vann – dette er også en fin anledning for å oppfordre andre vannkraftprodusenter til å gjøre det samme.

Så skal vi bidra med en politikk som legger til rette for utviklingen vi ser her. Hvor målet er en trygg og effektiv kraftforsyning for folk og industri, som bygges ut på en gradvis og skånsom måte i samspill med viktige forbruker- og miljøinteresser.

Så, kjære alle sammen!

Gratulerer så mye med dagen til Statkraft, Eidfjord kommune og alle andre som har deltatt i dette prosjektet. Det er en stor glede å erklære Storlia Kraftverk for åpnet!