Åpningstale reinkjøttkonferansen 2024

Statssekretær i Landbruks- og matdepartementet Wenche Westberg holdt åpningstale under reinkjøttkonferansen i Tromsø.

Aller først vil jeg takke for invitasjonen. Det er hyggelig å være tilbake i Tromsø på årets reinkjøttkonferanse.

Reinkjøttkonferansen er et samarbeidsprosjekt mellom Innovasjon Norge og Markedsutvalget for reinkjøtt. Konferansen har etablert seg som en viktig arene og møteplass for reinkjøttbransjen. Konferansen gir bransjefolk fra bedrifter og reindriftsnæringen muligheten til å oppdatere seg på det siste innen markedsarbeid og nyheter fra reindriftsavtaleforhandlingene.

Reinkjøttkonferansen er en fin anledning for bransjefolk og reindriftsnæringen til å dele kunnskap og erfaringer, samt diskutere fremtidige muligheter for reinkjøttindustrien. Utover faglig påfyll er dette også en arena for den uformelle samtalen. Ta vare på den muligheten. Også den samtalen kan bli viktig for utvikling av egen bedrift.

I en hektisk hverdag er det gledelig å registrere at så mange har prioritert å delta på konferansen. Det vitner om at man ser nytteverdien av å delta.

Det gjennomgående temaet for fjorårets konferanse var lagbygging. Årets konferanse retter oppmerksomheten på hvordan reinkjøttbransjen kan stå sammen om å utvikle reinkjøttet som produkt, samt å lære mer om hvordan vi kan jobbe med markedet for å ivareta og utvikle reinkjøttets posisjon. I en tid hvor markedet er mer krevende er nok det en riktig prioritering.

Gjennom markedsrettet produktutvikling og profesjonalisering av hele verdikjeden fra vidde til bord er oppmerksomhet omkring norsk reinkjøtt økt. Reinkjøttet har posisjonert seg som noe av det mest smakfulle og sunneste kjøttslaget vi har. Økt tilgjengelighet av reinsdyrkjøtt av god kvalitet har bidratt til en svært positiv utvikling av prisen til reineier.

Prisen til reineier har hatt en økning på hele 120,8 pst i løpet av en 10-års periode. I 2013 var prisen 47,78 kroner per kilo og i 2023 var prisen anslått til 105,51 kroner per kilo. Siden 2003 har det vært fri prisdannelse på reinkjøtt innenfor den beskyttelsen importvernet har gitt.

Det er flere årsaker til den positive prisutviklingen. Særlig vil jeg trekke frem økt konkurranse og profesjonalisering av reinkjøttbransjen, økt bevissthet fra reineier knyttet til kvalitet, aktivt og strategisk arbeid fra Markedsutvalget og ingen import av reinkjøtt med redusert tollsats. Det har handlet om å legge til rette for både en fungerende og en positiv utvikling av hele verdikjeden fra vidde til bord.

I løpet av de siste årene har reindriften og reinkjøttet blitt mer synlig. De omdømmetiltakene som er blitt gjennomført har bidratt til økt oppmerksomhet og kjennskap om reinkjøttet som råvare og om reindriften som en helt unik næring.

Jeg vil særlig trekke frem årets Grüne Woche i Berlin. IGW har befestet sin posisjon som Berlins best besøkte messe og har 1400 utstillere fra 60 land og 1700 akkreditert journalister fra 25 land. Den norske standen og deltakelsen på IGW er et ledd i å bygge Norge som matnasjon og skal bidra til å styrke omdømmet for norsk mat og reiseliv. Målet er å stimulere til samarbeid og nyskaping på tvers av geografiske grenser og næringsgrenser. Aldri før har reindriften fått så stor plass og oppmerksomhet på IGW som i år. Tusen takk til alle som bidro til at dette ble et vellykket arrangement.

Landbruks- og matministeren og Fiskeriministeren åpnet den den 19. mars Bocuse d`Or Europe 2024 i Trondheim. Bocuse d’Or Europe 2024 er europafinalen til verdens vanskeligste og mest prestisjefylte kokkekonkurranse som holdes i Lyon i 2025. Reinkjøttet var i år en obligatoriske råvarer til tallerkenserveringen under konkurransen.

Valget av reinkjøtt som en av hovedingrediensene plasserte reinkjøttet der det hører hjemme - blant eliten av råvarer. Utvelgelsen viser at reindriften kan levere kvaliteter som etterspørres av det ypperste av moderne kokkekunst. På ny bidro kokker, reindriftsungdom, representanter fra næringen og bedriftene til å løfte reinkjøttet og reindriftsnæringen. Den innsatsen som ble lagt ned i Trondheim var helt avgjørende for at Markedsutvalget for reinkjøtt skulle lykkes med sin strategi og arbeid for å få reinkjøttet som råvare under Bocuse d’Or.

Reinkjøttmarkedet er et lite og sårbart marked. Dagens markedssituasjon er nå mer krevende, og lagrene av reinkjøtt har økt. Prisen til reineier har økt mer enn prisen ut i butikk. Dette har fått konsekvenser for likviditeten til bedriftene. Sannsynligheten for at vi går inn i en slaktesesong med et høyere lager i år enn på lenge er reell.

Med dette som utgangspunkt er det viktig at vi sammen gjør nødvendige tiltak for å opprettholde reinkjøttet posisjon i markedet og som legger til rette for økt salg. I årets forhandlinger har avtalepartene blitt enige om at Utviklingsprogrammet skal prioritere en oppfølging av de etablerte reinkjøttbedriftene, og støtte opp om den konkurransesituasjonen som er etablert. Sentralt står forretningsutvikling, produktutvikling og markedsutvikling. Selv om markedssituasjonen for reinkjøtt har blitt mer krevende er det viktig å være bevist at det stilles klare forventninger til en profesjonell og innovativ reinkjøttbransje som leverer i henhold til inngåtte avtaler.

Jeg er optimist på reinkjøttets vegne. Reinkjøttnæringen er en liten - men en helt unik næring. I min tid i LMD har jeg fått gleden av å bli bedre kjent med reindriften. Jeg har fått innblikk i hvordan reindriftssamiske familier jobber med å videreføre sin kulturarv. Deres engasjement for å holde på tradisjonene, samtidig som de ønsker å utvikle næringen slik at den står rustet for fremtiden.

Nylig hadde jeg gleden av å besøke Valgenjárga siida i Vest-Finnmark, og jeg hadde en lærerik og nyttig dag sammen med utøverne.  Å drive med reindrift er det de lever for og av. I neste uke skal hele politisk ledelse besøke NRLs landsmøte på Røros. Dette er noe vi ser virkelig frem til.

Som regjeringens koordinator for Norges arbeid med bærekraftig matsystemer og rapportering til FN er det naturlig for meg å ta en sving innom reinkjøtt og bærekraft. Som kjent er det et politisk mål at reindrifta skal bli økonomisk, økologisk og kulturelt bærekraftig. Forrige uke var (Arne Hjeltnes og) jeg på en veldig spennende konferanse om utvikling av norsk matteknologi og bærekraftig matproduksjon. Når vi snakker om bærekraftig matproduksjon har jo reinkjøttet et helt unikt utgangspunkt. Og selv om konferansen forrige uke handlet mye om fancy fremtidsmat for å sikre nok bærekraftig produsert mat til en voksende befolkning, så er jo reinkjøtt noe vi tvert i mot har med oss fra fortiden og som er 100% naturlig og sunt.

Som statssekretær i LMD har jeg også fått øynene mer opp for reinkjøttets kvaliteter. Reinkjøtt er et naturprodukt produsert på naturens premisser. Uten dyktige reindriftsutøvere og bedrifter, ingen kvalitetsprodukter verken til den norske forbruker eller turister som ønsker en unik matopplevelse.

Markedsutvalget for reinkjøtt har i sin funksjonstid i hovedsak rettet seg mot forbrukermarkedet. Dette har vært en riktig strategi. Det så vi ikke minst gjennom pandemien. Når hotell og restaurant markedet lå nede gjennom pandemien og grensene var stengt, vokste forbrukermarkedet. Det var positivt for salget av reinkjøtt.

Nå registreres økt aktivitet innenfor reiselivsnæringen. Framover vil det være viktig at reinkjøttet også i større grad kommer inn i dette markedet. Jeg finner det like naturlig, om ikke mer, at turister får servert reinkjøtt på tallerkenen som forbrukerne finner reinkjøtt i butikkhyllene.

Avslutningsvis vil jeg si gratulerer. Gratulerer til Røros Rein og til Arv med priser og god omtale under årets NM i kjøttprodukter. To dedikerte bedrifter som gjennom stor innsats og lidenskap har levert kvalitetsprodukter i øverste klasse. Denne type priser er god reklame. Forhåpentligvis bidrar prisene også til økt salg. Ikke bare for Røros Rein og Arv, men også for andre reinkjøttbedrifter.

Som en på reindriftslaget – vis raushet og stolthet. Bruk denne type priser som motivasjon for økt innsats og utvikling av egen bedrift. Så skal dere se at neste gang er det noen andres tur til å få utdelt en gullmedaljen.

Med det vil jeg takke for at jeg fikk komme hit i dag, takke for oppmerksomheten, og ønske dere lykke til med årets konferanse!