Får nytt åremål i Arbeidstilsynet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Arbeidstilsynets nåværende direktør Trude Vollheim får nytt åremål som tilsynets leder.

Direktør Trude Vollheim
Foto: Arbeidstilsynet

Trude Vollheim fortsetter som direktør i Arbeidstilsynet i seks nye år. Arbeids- og inkluderingsdepartementet mener Vollheim har pekt seg ut som den best kvalifiserte søkeren til stillingen.  

Som direktør i Arbeidstilsynet har Vollheim blant annet forbedret tilsynsarbeidet gjennom å utvikle godt kunnskapsgrunnlag og systematisk planarbeid. Hun har også vært en sentral pådriver i å videreutvikle arbeidet med tiltak mot arbeidslivskriminalitet.

Regjeringen fører en aktiv politikk for å hindre sosial dumping og useriøsitet i norsk arbeidsliv, og ønsker at Arbeidstilsynet skal være synlig og til stede. Derfor er tilsynet styrket med 25 millioner kroner i årets budsjett.

Trude Vollheim er født 1. mars 1964. Hun har en master i Public Administration fra Copenhagen Business School i 2008, og en bachelor som maskiningeniør med ekstra økonomi fra Agder ingeniør- og distriktshøgskole i 1987.

Vollheim har over 20 års erfaring som leder på ulike nivå fra ulike offentlige organisasjoner, de siste seks årene som direktør for Arbeidstilsynet.

Vollheim har tidligere erfaring blant annet som direktør for Skatteetatens region Midt-Norge i åtte år, ligningssjef i Skatteetaten Nord-Trøndelag og avdelingsleder Marked og Distriktsarbeidssjef i Arbeidsmarkedsetaten.