Årsrapport - arbeid med dyrevelferd

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Mattilsynet publiserer i dag årsrapporten om arbeidet med dyrevelferd i 2022.

Det ble oppdaget brudd på dyrevelferdsregelverket i om lag halvparten av de 1904 dyreholdene som ble undersøkt. Mattilsynet utnytter ressursene best ved å føre tilsyn der risikoen er størst. Det betyr at andelen regelverksbrudd ikke er representativt for alle norske dyrehold. Mattilsynets tall for alvorlig vanskjøtsel og for bruk av de mest inngripende virkemidlene, er lave i forhold til antall registrerte dyrehold og antall tilsyn. Mattilsynet mener at andelen dyrehold med kritisk dårlig dyrevelferd er lav, selv om ett alvorlig tilfelle er ett for mye.

Mattilsynet gjennomførte i 2022 en stor dyrevelferdssatsing, etter å ha fått øremerkede midler på statsbudsjettet for 2022. Satsingen vil fortsette i årene fremover.  

– Et godt fungerende Mattilsyn med tilstrekkelige ressurser er en viktig del av et helhetlig system som arbeider for god dyrevelferd. Derfor har denne regjeringen lagt vekt på å styrke Mattilsynet, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.