Grunnleggende friheter under press i Aserbajdsjan

- Aserbajdsjan tar i disse dager over formannskapet i Europarådet. Samtidig ser vi at presset mot menneskerettighetsforkjempere og grunnleggende friheter øker i Aserbajdsjan. Dette er uheldig for landets videre utvikling, sier statssekretær Bård Glad Pedersen.

- Aserbajdsjan tar i disse dager over formannskapet i Europarådet. Samtidig ser vi at presset mot menneskerettighetsforkjempere og grunnleggende friheter øker i Aserbajdsjan. Dette er uheldig for landets videre utvikling, sier statssekretær Bård Glad Pedersen. 

Aserbajdsjanske myndigheter har den senere tid arrestert og rettsforfulgt flere profilerte journalister og menneskerettighetsforkjempere. Flere av disse er anklaget for alvorlige forbrytelser med lange strafferammer. Det er grunn til å trekke i tvil om rettsprosessene mot aktivister og journalister i Aserbajdsjan har skjedd uten politisk påvirkning. 

Denne uken tar Aserbajdsjan over formannskapet i Europarådet. 

- Formannskapet i Europarådet er en god anledning for Aserbajdsjan til å vise at de tar sine medlemskapsforpliktelser på alvor. Det inkluderer å sikre ytrings-, organisasjons- og forsamlingsfrihet i tråd med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, som Aserbajdsjan har ratifisert, sier statssekretær Pedersen. 

- Aserbajdsjan er et land i rask modernisering, som har gode resultater å vise til innen blant annet fattigdomsbekjempelse og økt levestandard. Vi registrerer likevel med bekymring at situasjonen hva gjelder grunnleggende friheter ikke er like oppløftende. Framgang innen disse områdene er avgjørende for den videre utviklingen av Aserbajdsjan, sier statssekretæren.   

 

Til toppen