Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Internasjonalt samarbeid for atomsikkerhet

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide reiser til Wien 10. februar for å delta på åpningen av ministerkonferansen om kjernefysisk sikkerhet som avholdes 10.–14. februar.

Formålet med reisen er å støtte opp om internasjonalt samarbeid for atomsikkerhet.

- Trusselen for at kjernefysisk materiale kan havne i hendene til kriminelle organisasjoner eller terrorister viser betydningen av sterk internasjonal koordinering for atomsikkerhet, sier utenriksminister Eriksen Søreide.

Norge sitter i styret til Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) i en toårsperiode frem til høsten 2021. IAEA har en sentral rolle i det internasjonale arbeidet med kjernefysisk sikkerhet.

Norge er en pådriver for å minimere høyanriket uran i sivil bruk. Tilgang til høyanriket uran er avgjørende for å kunne lage et uranbasert kjernevåpen. Å begrense og etter hvert avskaffe bruk av høyanriket uran i sivil sektor, er en del av regjeringens langsiktige innsats for nedrustning og ikke-spredning.

- Det er viktig å bygge ned eksisterende lagre av høyanriket uran slik at dette ikke kommer på avveier, sier utenriksministeren.

De aller fleste land benytter i dag atomteknologi innenfor forskjellige områder som kreftbehandling, matsikkerhet, vannforvaltning eller miljø. Trygg og sikker bruk må være en forutsetning for anvendelse av atomteknologi.

En annen prioritet for Norge som styremedlem i IAEA er å styrke Byråets inspeksjonsregime. Alle stater som har ratifisert Ikkespredningsavtalen (NPT) er forpliktet til å inngå kontrollavtaler med IAEA. I det internasjonale arbeidet med å avdekke skjulte programmer for utvikling av kjernevåpen er Byråets inspeksjonsregime det viktigste virkemiddelet. Situasjonen i Iran illustrerer tydelig behovet for og verdien av dette.

Under besøket vil utenriksministeren møte sin østerrikske motpart og lederen for FN i Wien.

Til toppen