Åtte prosjekter får 10 millioner til utvikling av videreutdanning i digital kompetanse

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Fagskolen Rogaland, Fagskolen Tinius Olsen, Høgskolen Innlandet, Fagskolen Østfold, NMBU, NTNU og ÅKP AS får støtte til å utvikle fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse. – Regjeringen har startet opp arbeidet med en kompetansereform, hvor målet er at ingen skal gå ut på dato på grunn av manglende kompetanse. Vi må tilpasse oss når arbeidsmarkedet endrer seg, og legge til rette for at flere kan jobbe med andre oppgaver eller i ny bransje. Flere må få den faglige oppdateringen de trenger, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Pengene til utvikling av videreutdanning i digital kompetanse ble bevilget i revidert nasjonalbudsjett 2018. Videreutdanningstilbudene som skal utvikles dekker temaer som programmering og robotisering i industrien, og hvordan virksomheter kan utnytte ny teknologi for forretningsutvikling, vekst og bærekraft. Andre tema er cybersikkerhet, personvern, IT-arkitektur, 3D-modellering og kunstig intelligens.

 

Tilbudene skal utvikles i samarbeid mellom høyskoler, universiteter eller fagskoler og bedrifter og næringsliv. Det skal være mulig å kombinere videreutdanningene med tilnærmet full jobb, for eksempel gjennom inndeling i moduler, nettbasert opplæring eller samlinger.

– Disse tiltakene markerer starten på en ny reform som vil gi flere ansatte og bedrifter tilgang til etterspurt og relevant digital kompetanse.. Det er bra for den enkelte, men det også viktig for å sikre fortsatt god vekst og et bærekraftig velferdssamfunn i Norge, sier Sanner.

Prosjektene som har fått støtte holder til i Rogaland, Buskerud, Møre og Romsdal, Hedmark, Akershus, Trøndelag, Østfold og Oppland.

Regjeringen har foreslått at det settes av 37 millioner kroner til å støtte utvikling av flere slike tilbud i 2019. I tillegg kommer 30 millioner kroner til bransjeprogram for kommunal omsorgssektor og bransjeprogram for industri- og byggenæringen.

Tester ut nye ordninger for fleksibel videreutdanning i fagskolene

For at fagskolene skal kunne møte arbeidslivets behov for kompetanseutvikling, har Kunnskapsdepartementet etablert en forsøksordning. Den skal gjøre det enklere for fagskoler å utvikle korte og fleksible tilbud. Av de åtte prosjektene som får tilskudd, er tre fagskoler.

– Fagskolene er viktige i regjeringens kompetansereform Lære hele livet. De er tett på bedriftene og næringsliv, og kan tilpasse seg det som etterspørres. Mange av fagskolene har allerede flere tilbud som er tilrettelagt slik at man kan jobbe ved siden av, sier Sanner.

Tilskuddsmottaker

Om prosjektet

Fylker

Tildelt sum

Fagskolen Rogaland
Partnere: Næringsforeningen i Stavangerregionen, Stinger Technology, Creator Makerspace, Norsk Olje og gass

Utdanningstilbudet skal gi studiepoeng innen digital teknologi innen ulike tema, som eksempelvis programmering og robotisering. Praktisk opplæring vil være en viktig del av arbeidsformene.

 

Rogaland

 

 


1 330 000

Fagskolen Tinius Olsen
Partnere: Kongsberg Maritime, Kongsberg Terotech

Utdanningstilbudet skal gi formell kompetanse (studiepoeng) i digital teknologi innen ulike tema, som eksempelvis programmering og robotisering. Utdanningstilbudet skal også gi innsikt i industrielle og samfunnsmessige konsekvenser ved innføring av digital teknologi.

 

Buskerud

 


800 000

Høgskolen Innlandet 1
(UH)
Partnere: Lillehammer Næringsforening

Det skal lages et modulert nettbasert studietilbud om hvordan virksomheter skal utnytte de muligheter som ligger i den teknologiske utviklingen med tanke på forretningsutvikling, vekst og bærekraft.

Oppland Hedmark

 


1 700 000

Høgskolen Innlandet 2
(UH)
Partnere: Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)

Kurset skal gi beslutningstakere i skogbruks- og utmarksnæringer økte kunnskap og ferdigheter i bruk av GIS-verktøy, geografiske informasjonssystemer.

Hedmark

 


350 000

NHO Mat og Drikke
Partnere: Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) og Sjømat Norge, Fagskolen i Østfold

Utdanningstilbud for matindustrien. Ny teknologi og digitalisering vil medføre at manuelle arbeidsoperasjoner som er lite kompetansekrevende blir automatisert bort. Kompetansehevende tiltak i bedriftene vil derfor være avgjørende viktig for å hindre utstøting fra arbeidslivet.

 

Østfold

 

 

800 000

NMBU-Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (UH)
Partnere: Viken teknologinettverk 4.0, Høgskolen i Østfold, OsloMet – storbyuniversitetet og Fagskolen i Østfold

De fire lærestedene skal i samarbeid med Viken teknologinettverk utvikle tilpassede, fleksible læringstilbud i digital kompetanse. Mulige temaer som nevnt er cybersikkerhet, personvern og GDPR, IT-arkitektur, digital produksjon og designteknologi, ledelse av digitaliseringsprosjekter.

 

Akershus

 

 


2 600 000

NTNU (UH)
Partnere: Rolls Royce marine og Sandvik Teeness

Utvikle et kurs rettet mot produktutviklere og prosessutviklere i vareproduserende industri. Kurset vil ta for seg geometriske toleranser i maskinkonstruksjon og dimensjonskontroll, og med spesiell fokus på bruk av digital 3D-modell som informasjonsbærer.

 

Trøndelag

 

200 000

ÅKP AS (Tidl. Ålesund Kunnskapspark AS) (UH)
Partnere: NTNU Ålesund, GCE Blue Maritime Cluster, NCE Blue Legasea  

Utvikle utdanning innen virtuell prototyping og digitale tvillinger. Området omfatter blant annet emner som 3D-modellering og kunstig intelligens.

Møre og Romsdal

 

2 220 000